‘Bestaansrecht VVV-Venlo op de tocht’

VVV-voorzitter Hai Berden heeft gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club de noodklok geluid. ‘Bestaans- recht van betaald voetbal in de regio Noord-Limburg staat op de tocht’, aldus Berden die de gemeente Venlo opriep de club de helpende hand toe te steken.

„Cultuur wordt in deze stad reeds jarenlang overvloedig ondersteund terwijl VVV als uithangbord van volkssport nummer 1 haar eigen broek moet ophouden. Dát hebben ze in Zuid-Limburg beter begrepen”, verwees Berden naar financiële steun die onder meer Roda JC in het recente verleden van de gemeente Kerkrade ontving. „Als er nu nee wordt gezegd tegen VVV, dan zegt men ook nee tegen betaald voetbal in de regio.”

Volgens Berden zijn er recentelijk ‘oriënterende gesprekken’ tus- sen gemeente en club geweest om te kijken wat de mogelijkheden zijn. „Maar er moeten nu ook con- crete invullingen komen”, aldus de voorzitter van VVV.

De namens het college van B&W bij de nieuwjaarsreceptie aanwezige Stephan Satijn bevestigde die gesprekken. Maar volgens de wethouder van Economische Zaken van Venlo is de concrete vraag voor financiële steun (nog) niet voorgelegd door de club. Satijn: „Als Hai Berden vraagt om steun en betrokkenheid vanuit de gemeente, dan is die er. Zeker vanuit de afdeling economische zaken. Venlo is de centrumgemeente in Noord-Limburg, een studentenstad die ook een rijk bedrijfsleven heeft. Wat mij betreft hoort daar ook een betaald voetbalvereniging bij. Maar een vraag voor financiële steun is ons tot op heden niet gesteld. Als die vraag er komt vanuit de bvo VVV, dan zal het college een besluit moeten nemen met instemming van de gemeenteraad.”

Het water staat VVV na het afketsen van het MFC, de degradatie in 2013 en het nu al anderhalf jaar durende verblijf in de financieel onaantrekkelijke eerste divisie, de weglopende toeschouwers meer dan halfleeg stadion en sponsors (van 350 terug naar ca. 250) aan de lippen. De club stevent in het lopende seizoen op een tekort op de begroting van meer dan een miljoen euro af. De club zit in categorie 1 van de KNVB ‘het strafklasje’ aldus Berden en zal komend seizoen nog meer moeten bezuinigen. Volgend Berden werkt VVV straks met een totaalbudget van in totaal drie miljoen euro: „Eigenlijk betaald voetbal onwaardig.”

Bron: Dagblad de Limburger, 13 januari 2015

45 Responses

 1. Ievel Knievel

  Dus dhr. Berden maakt er financieel en bestuurlijk een janboel van en dan mag de gemeente, die de hele tijd de zwarte piet krijgt toegespeeld door diezelfde Berden wel de rijkende hand uitsteken; en vooral financieel natuurlijk?

  We gaan Roda achterna zo. Het ergtse is; en ik mag dit nu zeggen, dit heb ik 3 a 4 jaar geleden al voorspeld, dit moment, maar toen werd ik weggehoond. Punt.

  1. Godfried

   Het ligt toch echt wel wat genuanceerder als hoe jij het nu schetst.

   Ten eerste wordt nergens gesuggereerd dat de gemeente financieel moet bijspringen. Er wordt alleen gesteld dat de gemeente een helpende hand kan en mag uitsteken. De voetbalclub VVV-Venlo zorgt namelijk voor een enorme naamsbekendheid van onze stad. Ik kan wel zeggen dat dit een van de weinige ondernemingen of instellingen in de regio is die de stad Überhaupt op de kaart zet. Vraag een willekeurig iemand in Groningen iets over Venlo en ze zullen het over VVV hebben. Hier mag iets tegenover staan vind ik!

   Ten tweede is het natuurlijk heel vreemd dat bijvoorbeeld Theater de Maaspoort, Poppodium Grenswerk, Museum v Bommel van Dam en het Limburgs Museum, het kunstencentrum e.d. jaarlijks miljoenen Euro’s subsidie krijgen om hun activiteiten te ontplooien, maar een voetbalclub niet. Hoezo is dat? Mensen roepen dan altijd dat ze de spelers dan maar minder loon moeten geven. Maar wat denk jij dat een Grenswerk betaald voor een willekeurige artiest die daar een uurtje komt spelen? Die vragen ook makkelijk €1000,- voor een uur. Let wel, dis is dus gewoon belasting geld! Waarom dus wel belasting geld naar een artiest, maar niet naar een sporter? VVV is net zo commercieel dan De Maaspoort! Dus óf allemaal geen subsidie, of allemaal wél subsidie. Maar niet de een wel en de ander niet.

   1. Ievel Knievel

    Er wordt volop gesuggereerd dat het VVV om financiële steun vraagt.

    Daarnaast heeft VVV zelf een bedrijfsconstructie gekozen en eigenlijk, ook al is dat in de praktijk alles behalve zo, horen bedrijven hun eigen broek op te houden.

    Dat culturele instellingen voor een deel subsidie krijgen, overigens steeds minder, aangezien het huidige beleid gericht is op eigen broek ophouden (onder meer door het aantrekken van boekingen uit het bedrijfsleven, regelen van fondsen en zoeken van sponsor en co-financiers), heeft er wel mee te maken dat hier als samenleving, middels de politiek, voor gekozen is. Kortom, er is draagvlak voor. Wij als samenleving hebben bepaald dat bepaalde zaken, die financieel anders niet mogelijk zouden zijn, wel belangrijk zouden zijn voor een samenleving, geld krijgen. Een aantal culturele instellingen laten steeds meer zien, steeds minder steun nodig te hebben. Overigens krijgen veel musea geld van Bank Giro Loterij. Het Limburgs Museum wordt overigens door de provincie gefinancierd en niet door de gemeente Venlo. Overigens gaat er ook een hoop subsidie en gemeenschapsgeld naar het voetballen, denk aan amateurverenigingen en sportcomplexen, waar fors in geïnvesteerd is door de gemeente. Denk ook aan eens aan poltiiekosten en de inzet van de gemeente bij de vorige renovatie van het stadion. Het betaalde voetbal bewijst, aangezien het een miljardenbusiness is, dat subsidie compleet misplaatst is. De enige bedrijven die aan de geldkraan liggen zijn voetbalclubs die zelf niet snappen hoe het spelletje werkt door mismanagement. Bij VVV duidelijk het geval de afgelopen 4 a 5 jaar.

   2. Godfried

    Daar ben ik het niet mee eens. Ja, er is gekozen voor deze gemeenteraad. Nee, er was geen alternatief. Nee, er wordt niet meebeslist middels een referendum.

    Denk jij dat er draagvlak is voor een nieuw gemeentekantoor van € 70.000.000,-? En als je het over draagvlak hebt, dan vraag ik je de bezoekersaantallen te vergelijken van de verschillende instellingen. Poppodium Grenswerk was dik tevreden met gemiddeld 200 bezoekers per optreden, want dat was meer dan hun doelstelling was. Prima. Wanneer VVV goed draait komen er makkelijk 6.000 mensen per wedstrijd. Welk draagvlak is dan groter denk je? Bioscoop Nieuwe Scene trok afgelopen jaar 12 bezoekers per film. 12! Toch krijgt die nog een subsidie van € 75000 per jaar. Draagvlak? Blijkbaar niet!

    Het draagvlak voor deze instelling meet je niet n.a.v. het stemgedrag tijdens de gemeentelijke verkiezingen.

    Het Limburgs Museum krijgt overigens wel degelijk subsidie van de gemeente. Of ben je het Mikwe drama alweer vergeten? Wie denk je dat die nieuw gebouwde vleugel heeft bekostigd? Daarnaast subsidieert de gemeente exposities van het museum.

    Jij haalt als laatste de politiekosten aan. Maar wie betaald al die politie inzet die enkele weken geleden nodig was toen bezoekers van Grenswerk de binnenstad afbraken? Of wie betaald de politie-inzet tijdens de Boètegewoeneboètezitting? Of tijdens de Venloop?

   3. Ievel Knievel

    Beste Godfried,

    Wil je jouw goedscorende, maar op weinig feiten gebaseerde populistische uitspraken, die vaak verrasend goed in Hai B. zijn straatje passen, eens met feiten staven?

    Ben het met je eens dat het referendum veel vaker toegepast mag worden en dat er zeker gediscussieerd mag worden over besluitvorming. Echter in deze zou ik mezelf als ik de gemeente was niet meer onder druk van Hai B. laten zetten. Hai B. heeft eigenhandig de tot stand koming van het nieuwe stadion gefrustreerd en niet de gemeente. Die hebben steeds met Hai B. om de onderhandelingstafel gezeten. Zelfs nu gaat men weer in gesprek, terwijl Haike de gemeente toch wel onder druk zet.. Haike heeft er zelf voor gekozen om van VVV een BV te maken ipv een vereniging. Dan is het gevolg dat je bij slechte bedrijfsvoering, zoals in dit geval onmiskenbaar, daar de gevolgenm van moet trekken. In dit geval is zelfs de directie verantwoordelijk, net als het bestuur; toch mogen deze gewoon blijven zitten. Vreemd toch?

    Overigens, als er een referendum gehouden zou worden over het steunen van een bedrijf als VVV en ene instelling als de Maaspoort, kan ik je garanderen dat de Maaspoort het gaat winnen. Ik zou je kruid niet verschieten. Maar als jij de mening van het vol wil, moet je ook niet teleurgesteld raken over toekomstige uitkomsten die in jouw nadeel uitvallen.

    De betaald voetbal business is een miljardenindustrie, erg ongepast om dan je hand te gaan ophouden wanneer je zelf als bestuur en directie verkeerde keuzes hebt gemaakt met rampzalige financiële gevolgen.

    Dat een museum subsidie krijgt komt door de educatieve component. Net als bij andere subsidietrekkende instellingen worden er deals gemaakt met de subsidieverstrekker; oftewel, er moet wat voor terugkomen dat de maatschappij ten goede komt. Grenswerk wordt hier genoemd. Grenswerk heeft naast zijn wat meer commerciële activiteiten wel degelijk een missie en taak meegekregen, namelijk mensen laten kennis maken met cultuuruitingen waarmee men anders niet in aanraking zou zijn gekomen; dit om de ontwikkeling van de mens in zijn algemeen ten goede te komen. Daarnaast biedt Grenswerk oefenruimtes, workshops aan en participeert het in de stimulering van andere Venlose podia. Direct en indirect biedt het jongeren de ruimte om een band te kunnen beginnen, met alle faciliteiten van dien. Daarnaast is het, het nieuwe oefenlokaal van de fanfare. Grenswerk participeert ook in schoolprojecten. Het heeft ook nog eens de functie om het muziek- en uitgaansleven in Venlo te verlevendigen, want dat lag volledig op zijn gat.Doordat het meer gaat leven, doen andere horecagelegenheden en cultuurondernemingen hier hun voordeel mee. Het heeft dus een directe economische meerwaarde voor de stad Venlo op de lange termijn.

    Overigens betalen de Jocus en de gemeente Venlo, als participanten aan de Venlose vasteloavesactiviteiten inderdaad grof mee aan de politie inzet. Dat is algemeen bekend. Daarom wordt de Jocus ook grof gesponsord o.a. . Ook een organisatie als de Venloop betaalt gewoon mee.

    De gemeente is verder van mening dat bijvoorbeeld een museum als van Bommel van Dam zelfstandig moet worden en zich zelf moet bedruipen, niks geen subsidiekraan in de toekomst dus.

    Verder; verdiep je eens in de financiën van het Limburgs Museum. Gratis en voos niks te raadplegen in het jaarverslag; meer er naast dan met jouw uitspraken kan bijna niet.

    Populisme is het bewust goochelen met cijfers. het filmhuis trekt in zijn geheel twintigduizend bezoekers per jaar. dat is net zoveel als in 7 thuiswedstrijden van VVV, gelet op de huidige bezoekersaantallen, VVV speelt net iets meer dan het dubbele aantal thuiswedstrijden. Dus om in jouw redenatie mee te gaan. het filmhuis verschilt in populariteit niet veel van het door ons geliefde VVV. Bij VVV zijn het natuurlijk ook nog eens vaak seizoenskaarthouders, dus die mensen worden ook nog eens weet ik niet hoe vaak dubbel geteld, terwijl bij een filmhuis mensen ook nog eens voor een specifieke film kunnen komen. Misschien wel eenmalige bezoekers dus. Appels met peren vergelijken dus.

    Ik hou van de club VVV, maar wel steeds minder moet ik zeggen, dit door diegenen die het voor het zeggen hebben. De gemeente kan wel degelijk iets voor VVV betekenen, qua accommodatie, zoals de gemeente bij de aanleg van de Koel in de jaren zeventig en de bij de renovatie ook heeft gedaan en kan maatschappelijke projecten mee financieren. De gemeente kan de jeugdopleiding, educatieve functie, financieren. echter, dhr. Berden zet de gemeente onder druk, met valse argumenten, om zijn eigen falen te verhullen. Ten minste; ik kan me niet aan die indruk onttrekken en ik hoop dat meer mensen het door beginnen te krijgen. Waarom zou de gemeente het gat in de begroting ontstaan door het aantrekken van dure buitenlandse speler op een onverantwoorde manier moeten opvangen? Ik zou als gemeente eisen stellen, wel de club steunen, maar dan wel de verantwoordelijken voor het huidige beleid eruit.

 2. Ben

  Je hebt volkomen gelijk! Probleem is dat VVV bestuur niet in staat is geweest de snelheid van handelen van het venlose gemeentebestuur te volgen. Als het aan de gemeente had geleden dan was of wel het nieuwe stadion inmiddels door koning Willem Alexander geopend, dan wel de Koel gerenoveerd en uitgebreid tot 12.500 zitplaatsen, waarbij faciliteiten tot verdere uitbreiding tot 18.000 toeschouwers mogelijk zouden zijn geweest. FORZA VVV!

  1. Godfried

   Jij lult echt maar een stuk in de leegte hè! Dus VVV kon de gemeente qua tempo niet bijbenen volgens jou??
   Tjonge jonge. Als er één instelling zo traag is als dikke stront, dan is het de gemeente wel!

   1. Ben

    Godfried, mijn reactie was juist cynisch bedoeld.
    Ik zou al blij zijn als de gemeente alleen maar niet alles zou torpoderen of vertragen.
    FORZA VVV!

 3. VN2

  VVV, maar vooral Berden, moet eens kappen met continue het slachtoffer te spelen. Natuurlijk, de gemeente heeft te traag gehandeld met het nieuwe stadion. Maar VVV heeft de afgelopen jaren er zo’n grote puinhoop van gemaakt. Het is ook ontzettend balen dat bijvoorbeeld een Roda maar continue gemeentesteun krijgt bij problemen, maar zorg er toch eens eerst zelf voor dat je je eigen rotzooi opruimt.

  Wat VVV sinds 2005 (plusminus) heeft opgebouwd aan goodwill en aaibaarheid met leuk voetbal, knus en sfeervol(!) stadion en een grote gunfactor is sinds de tweede degradatie in recordtempo afgebroken door dezelfde personen. ‘Vroeger’, in de tijdsspanning 2007-2009 was er nog eenheid in het stadion met goeie sfeer en -acties. Nu moet een clubje een afgebakend vakje hebben omdat ze andere dingen willen dan de ‘originele’ Oost-groep. Helaas.

  1. Godfried

   Gemeentelijke steun kun je ook krijgen in de vorm van medewerking verlenen. Toen VVV promoveerde jaren geleden waren het de dikke nekken van de gemeente die op het bordes schreeuwde dat VVV een nieuw stadion moest krijgen. En wel direct!

   Vervolgens houden ze alles tegen om daadwerkelijk tot een nieuw stadion te komen.

   Nogmaals, niemand heeft het over financieel steun. Een open houding en niet direct alle deuren dichtgooien is al een hele mooie start! Maar zolang lokale partijen en Groen-Links in Venlo telkens bezwaar maken bij elke beslissing die wordt genomen, zal er nooit iets van de grond komen. End at is niet alleen zo bij het voetbalstadion. De Maasboulevard daar hebben ze in Venlo 25 jaar over gedaan! Het Outlet-Center wat is Roermond ligt werd eerst aangeboden in Venlo, maar werd direct afgewezen door de gemeente, het kazerne kwartier wordt gegijzeld door enkele figuren die een fort kost wat kost 100% zichtbaar willen hebben, Holland casino wil al jaren dolgraag richting het centrum van Venlo komen, maar komt niet tot overeenstemming met de gemeente, een simpel zwembad wordt zelf wegbezuinigd in deze gemeente.

   1. Sanderkuh

    Amen….precies…met den dieke nek allemaol kommen als VVV promoveert maar der nao allein maat tegenwerke….spijker op den kop Godfried !

   2. supportertje

    Spijker op zijn kop. Het is zoals het in heel Nederland is, een hele kleine minderheid regeert over een meerderheid, zich niet realiserend wat ze er mee te weeg brengt.

 4. YowVVV

  Het beleid bij zowel de gemeente als VVV zelf is en blijft dramatisch, het zijn lotgenoten, waar de echte supporter (/sponsors) de dupe zijn. Wat vvv betreft, hoe kun je dit jaar ruim 1 miljoen schuld hebben in de koel, spelers salarissen liggen gemiddeld tussen de 3.000 en 4.000 euro bruto. Moet ik denken dat de klopt? Zelfs good old Fleuren verdient een veelvoud hiervan! Hay hoor je de laatste 2 jaar amper en nu dit, ik ben hem enorm dankbaar voor het verleden, echter nu het heden maar hij weet als geen ander dat hij of een externe partij iets moet doen. De gemeente moet goede voorwaarde en een (voetbal)cultuur subsidie verstrekken. Alleen dit laatste zie ik helaas niet gebeuren. Met 3.000.000 blijf ik komen maar dan zijn we veroordeeld tot de 8e t/m 14e plek met deze negatieve clubladingen van nu. Ik begrijp de komst van Steyn ook niet met dergelijke financiële tekorten in beeld. 2e seizoenshelft selectie zich richten op het veld, hopelijk nog een periodetitel of 6/7e. Beleidsmakers kijk ik de spiegel en breng de juiste mensen bij elkaar, denk in mogelijkheden. Werk samen met partijen/bedrijven in de omgeving!

  1. Godfried

   Wanneer heel je organisatie erop gericht is uit te breiden om zodoende meer geld binnen te halen en een stevigere concurrentiepositie in te kunnen nemen, moet je even risico’s nemen. Die risico’s zijn volledig te billijken wanneer je op een gegeven moment ook daadwerkelijk je beleid kunt uitvoeren. Wanneer je na zoveel jaar investeren plotsklaps niet kunt groeien heb je een probleem. Of denk jij dat dit verlies iets is van de laatste jaren? 10 jaar geleden was al bekend dat VVV alleen kan concurreren wanneer ze een ander stadion zouden krijgen.

 5. Godfried

  Een ander voorbeeld, omdat het me blijkbaar toch bezig houdt!

  De gemeente had bij het nieuwe stadion op het kazernekwartier alleen meer hoeven zorgen voor de logistieke inrichting. Dwz fatsoenlijke wegen en fietspaden van en naar het terrein, een groet parkeerplaats en een voetgangersbrug over de Maas.

  Wat zei de gemeente: “een brug komt er niet, dat is te duur!”

  Terwijl als er een parkeerterrein was gemaakt ( voor pak ‘m beet 1000 auto’s) dat de gemeente in eigen beheer had gehouden, dan hadden al die Duitsers die nu op zaterdag en zondag de binnenstad ontregelen daar hun auto kunnen parkeren voor zeg €5,- per dag, via de loopbrug binnen 5 minuten midden in de stad kunnen staan.

  Binnen een paar jaar had de gemeente de kosten van die loopbrug terug verdient, was de overlast in de binnenstad weggeweest én hadden ze niet voor miljoenen euro’s nóg een ondergrondse parkeergarage hoeven bouwen onder het nieuwe Stadskantoor!

  Dat waren een heleboel vliegen in één klap geweest!

   1. Godfried

    De lobby in Venlo (en de rest van Limburg) vindt helaas plaats op plekken waar wij niet komen.

 6. Het probleem en de oorzaak dat weten wij niet precies! Dat is allemaal giswerk en dat is best jammer natuurlijk dat er niet meer transparantie is! Maar goed we moeten nu verder en in plaats van te ouwehoeren kunnen we beter gaan denken in oplossingen. Wat is de oplossing? Hoe wordt VVV gered? En wat kunnen de supporters betekenen voor de club. Ik persoonlijk denk dat het wegblijven het alleen maar erger wordt! Het is 5 voor 12 en er moet iets gaan gebeuren. Ik zit al sinds gisterenavond na te denken wat kunnen wij doen als supporters? Maar dat is zo lastig omdat wij niet precies weten waar nu de pijnpuntjes liggen.

  1. supportertje

   Laten we echt achter onze ploeg gaan staan. Kaarthouders die niet kunnen of wegblijven hun kaart ter beschikking stellen aan familielid of vriend. Positief blijven ook al is dat vaak moeilijk. Niet lopen schelden naar de mannen op het veld, maar aanmoedigen. Proberen om vrienden mee te krijgen naar het stadion. Veel meer geel aantrekken zodat de tribunes geel kleuren en meer zichtbaar zijn voor de spelers. Zal geen zoden aan de dijk zetten maar wel sfeerbevordering geven. Ook spelers moeten zich actiever opstellen richting het publiek. Als ze het moeilijk hebben, hun publiek er bij betrekken zodat het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan. Spelers moeten laten zien dat ze met zijn allen er voor knokken. Zullen de supporters ook meer en positiever op reageren.

  2. Goodie

   Wij als supporters kunnen vrij weinig doen. De supporters die er zijn die moeten blijven komen. Maar dat zal de meerderheid ook wel doen verwacht ik eigenlijk. Al 4 jaar wordt er kut voetbal op de mat gelegd dus daar zijn we eigenlijk wel aan gewend. Op het gebied van voetbal kan het dus alleen maar beter worden. Hier in Nederland kunnen de supporters niet hetzelfde betekenen voor een club als in bijvoorbeeld Engeland. Portsmouth dat ook op de rand van faillissement stond werd voor 50% overgenomen door de supporters. Dat gaat hier, maar ook ergens anders in Nederland nooit gebeuren. Het enige waar we op kunnen hopen is dat er nu heel snel de juiste beslissingen gemaakt worden, of de gemeente / investeerders bij gaan springen. Ik vind het er wel steeds meer op lijken dat de geruchten rondom Hay Thissen die de positie van Berden zal overnemen steeds serieuzer aan het worden is. Hoe dan ook, tegen de sjengen thuis sta ik gewoon weer op Oost en dat is het enige wat we op dit moment voor onze club kunnen betekenen.

  3. Godfried

   De supporters kunnen alleen maar als één blok achter de club blijven staan. Maar helaas in Venlo wordt er altijd gezeurd. De wind hoeft maar even uit de verkeerde hoek te komen en jan en alleman krijgt een bak ontlasting over zich heen gegooid. Beginnend op deze site!

   Ik ben de laatste die zegt dat mensen positief moeten praten wanneer iets niet goed is. Maar Wij branden mensen direct helemaal met de grond af. Als de eigen supporters van VVV dat al doen, wat moet de rest van Nederland dan wel niet vinden en zeggen?

   Uitstraling van een club begint bij de supporters. Laten wij er dan voor zorgen dat dit gedeelte in ieder geval dik in orde is! Ben positief en pik het niet wanneer er negatief over je club wordt gesproken! Altijd achter je manschappen blijven staan. Ook in slechte tijden!

 7. supportertje

  Daf heeft ooit op de rand van verdwijnen gezeten. als de trots van Nederland werd er toen een beroep gedaan om via een langdurige renteloze lening van de Nederlandse bevolking het bedrijf overeind te houden. Na vijf jaar werden via een loting de eerste mensen uitgeloot om hun geld wat ze destijds hadden ingelegd weer terug te ontvangen. Uiteindelijk toen het Daf weer beter ging werden alle mensen op termijn weer uitbetaald. Misschien een idee om ook voor VVV zo’n actie op touw te zetten met hetzelfde principe in Venlo, en laat zeggen een actieradius van 25 km groot. Met een minimum van 250 euro en een maximum van 1000 euro per lening deel. Hieraan zou iedereen mee kunnen doen. Zowel de particulier als bedrijf. Daarna wanneer de zaken beter gaan na vijf jaar net zoals bij Daf via loting weer langzaam terug betalen. Mensen die hier aan deel nemen zou je bijvoorbeeld kunnen belonen met een korting van 25% op hun seizoenkaart.

  1. Goodie

   Maar wie wil dit überhaupt doen? De echte VVV fans? Die zitten dit jaar in het stadion en dat blijken er rond de 2000 en de 3000 te zijn. VVV heeft een grote achterban als het goed gaat. Maar in dit soort periodes waar supporters zich van fans onderscheiden zie je wie de supporter is en wie de fan.

   1. supportertje

    Je zult ergens moeten beginnen, en het lijkt mij op zich absoluut geen onhaalbare zaak. We zullen een hoop vrijwilligers hiervoor nodig hebben, maar supporters zijn er nog genoeg. Het feit is wel dat ze het geld niet kwijt zijn alleen voor een bepaalde tijd renteloos kwijt zijn. Maar dan moet er wel goed mee omgegaan worden.

 8. supportertje

  Hee Lincoln, ik weet niet of je dit op het moment aan het volgen bent, of ben je nog aan het piekeren. Lijkt het jou een goed idee om zoiets van de grond te tillen.

  1. Ik lees zoveel mogelijk mee :). Nouja piekeren ben ik niet echt maar ben natuurlijk behoorlijk teleurgesteld in bepaalde dingen. Ik bedoel onze website is afhankelijk van de club VVV. Als het slecht gaat merken wij dat in de aantal bezoekers, als er geen VVV meer is weet ik niet of wij nog bestaansrecht hebben. Maar goed dat ter zijde.

   Dat idee wat je neerlegt van Daf is natuurlijk een goed idee alleen moet er eerst gekeken worden is hier draagvlak voor? Willen mensen dit, wil de club dit. Ik weet dat De Graafschap, MVV en nog paar clubs inzamelacties hebben gedaan. Waarvan MVV nog niet zolang geleden is. Dit is de supporters en de club goed bevallen. Ik sta zeker open voor zulke dingen maar kijk ik ben in principe ook maar een student en kan niets alleen uitrichten. Maar goed als je zoiets wilt doen moet er wel een concreet idee achter zitten. Wat ga je doen met al dat geld, als het net als de rest van het geld zomaar verdwijnt in het niets zullen mensen wel 10 keer nadenken voordat ze gaan investeren.

   1. supportertje

    Misschien dan eerst maar eens de koppen bij elkaar steken om een strijdplan te maken, om te kijken of er mogelijkheden in zitten.

   2. Goodie

    Maar hoeveel mensen zullen er bereid zijn om geld in VVV te steken met een salaris van pak ‘m beet 3000 per maand terwijl er een directeur zit met een eigen vermogen van tientallen miljoenen? Of zie ik dit nu verkeerd?

   3. Dat zie je zeker niet verkeerd Goodie. Kijk we moeten nu niet gaan denken dat we een of andere supporters overname of zoiets gebeurd als in Engeland met Pompey kunnen doen. Want zoals jullie gisteren waarschijnlijk hebben gemerkt is Thissen aangesteld als nieuw bestuurslid die de Marketing gaat doen. En zal er nog een nieuw bestuurslid worden aangesteld zeer binnenkort. Maar er zijn zeker mooie initiatieven die wel werken. Kijk eens naar MVV met hun veer zien MVV. Geweldig!

   4. supportertje

    Die bereidheid zou je moeten meten. Het hoeft niet perse een groot bedrag hoeven te zijn om mee te doen. Een club als VVV heeft nog steeds veel goodwill onder de mensen. Indien vele mensen bereid zijn om mee te doen uit de omgeving, zou ook bedrijven en sponsoren over de streep kunnen trekken. Vooral als zij zien dat het breed gedragen word. Het geld zou vanuit een stichting beheert moeten worden zodat het inderdaad niet verdwijnt in een groot zwart gat. Wanneer wij met zijn allen een behoorlijke som geld bijeen kunnen brengen, zou ook positief richting het gemeentebestuur zijn. Het zou in ieder geval laten zien dat VVV leeft binnen de bevolking van de gemeente. Dit zou ook de gemeente over de streep kunnen trekken om bij te dragen. Er zitten natuurlijk altijd risico’s aan dat het geld niet terugkomt, maar die overweging zou een ieder voor zichzelf moeten maken. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn.

   5. Daar heb je zeker gelijk in! En zoiets is zeker haalbaar, ik denk dat mensen echt wel bereid zijn om VVV te steunen mits ze weten wat er gedaan wordt met het geld. Daarom vind ik Veer zien MVV zo’n goed initiatief. Dat is ook een stichting en halen ook geld op maar daarnaast doen ze tegenwoordig ook de catering en de merchandising en van dat geld helpen ze de club. Ik zou er zeker even nadenken je hoort van mij 🙂

   6. supportertje

    Dat is goed, de beste ideeën worden vaak geboren daar, waar men het niet verwacht. En ik weet zeker dat we op de steun kunnen rekenen van velen. Laat maar weten wanneer je interesse hebt om een contactje te leggen.

 9. Meuske

  Dit zijn leuke ideetjes maar dit zet eenmalig geen zoden aan dijk want VVV heeft een structureel probleem de komende tijd en dan red je het niet om 1 keer met de pet rond te gaan. Dit zijn ook uitspraken van Hay wat ik niet kan plaatsen want waar heeft hij geld voor nodig van de gemeente om spelers te kopen of de Koel uit te breiden, salarissen te betalen? Waar is het geld gebleven dat toendertijd aan de kant is gezet voor het nieuwe stadion want dat werd verkondigd toen er spelers verkocht werden. Hoeveel geld heeft hij nodig en voor wat dat is wat je moet weten voor dat je allemaal ludieke acties gaat verzinnen.

 10. Godfried

  Las net op VVV Headlines het artikel dat de gemeente eerst een concreet plan wil zien van VVV. Niets mis mee, maar…

  De VVV heeft het al over een bodemloze put en CDA zegt dat een voetbalvereniging een bedrijf is een bijvoorbeeld een poppodium niet.

  Beide uitspraken geven mij al heel weinig vertrouwen en tonen bij voorbaat al aan dat deze mensen het debat met vooroordelen in gaan. In plaats van positief te zijn over eventuele samenwerking op wat voor vlak dan ook, neemt (uiteraard een vrouw, hoe kan het ook anders) Jozanne van der Velden het woord bodemloze put in de mond. Dat vind ik werkelijk een belediging voor elke VVV supporter.

  En ook de stelling dat VVV een bedrijf is en Grenswerk niet slaat werkelijk nergens op! Ja, het klopt dat Grenswerk semi overheid is. Maar dat is het alleen omdat de gemeente alles betaald heeft! Voor de rest is het gewoon een bedrijf dat commercieel gerund wordt. Ze vragen entree, betalen artiesten, verkopen drank en eten, organiseren commerciële festivals buiten het bestaande gebouw, maken reclame, betalen hun personeel etc. etc. Waarom is dit dan geen bedrijf? omdat er zogenaamd geen winstoogmerk is? Dat klopt natuurlijk niet. Of betalen zij elke euro die ze winst maken terug aan de gemeente?

  1. Dat artikel is van 1Limburg oftewel Dagblad de Limburger. Tuurlijk moet je een concreet plan hebben anders is het dweilen met de kraan open. Wat betreft die uitspraak van de CDA ben ik het met jou eens. Het zijn allemaal bedrijven net zoals Grenswerk dat is gewoon een poppodium en als je dat al geen bedrijf meer noemt heb je ten eerste geen respect voor de mensen achter grenswerk en ten tweede heb je geen kaas gegeten van ondernemen. Een stichting is ook gewoon een bedrijf.

 11. De Koel

  Hai Berden en niemand anders is verantwoordelijk voor de financiële malaise bij VVV. Jarenlang heeft hij de club opgezadeld met absurde salarissen voor zijn buitenlandse ’talenten’, in de hoop dat er en nieuwe Honda of Musa tussen zou zitten. Met als gevolg dat het eigen vermogen van de club steeds verder werd uitgehold. En het ergste is dat VVV amper iets heeft overgehouden aan de transfers van die dure spelers. Slechts 1/5 van de transfersommen is naar VVV gegaan, de rest is in de diepe zakken van de investeerders (lees: Hai en consorten) verdwenen, zogenaamd om in het nieuwe stadion te steken. Dat stadion is van de baan, dus rara waar dat geld is gebleven. Omdat hij bij VVV alle touwtjes in handen heeft en zowel voorzitter als privé investeerder is, heeft hij jarenlang op deze manier zijn gang kunnen gaan: VVV opzadelen met de kosten en zelf de winst in zijn zak steken. En dan nog zijn er mensen die geloven dat hij het beste voorheeft met VVV…

  1. Godfried

   Aangezien jij zo veel weet van het reilen en zeilen binnen de club, kun je ons vast en zeker vertellen hoeveel deze spelers de club daadwerkelijk onder de streep hebben gekost!

   Wat VVV exact heeft moeten betalen als aankoop som, hoeveel percentage van het loon voor rekening kwam van de club en hoeveel percentage van het loon werd betaald door Seacon, hoeveel VVV heeft ontvangen bij verkoop, hoeveel nieuwe of extra sponsoren een speler als Honda heeft opgeleverd, hoeveel extra shirts er dankzij deze spelers zijn verkocht, wat de extra mediawaarde was voor VVV, hoeveel extra kaartjes er zijn verkocht dankzij deze spelers etc. etc.

   Ik zie jouw antwoord graag onderbouwd in absolute cijfers tegemoet!

   1. Ievel Knievel

    Dit lijkt me nu typisch een takje/ klusje voor de door jouw zo geliefde voorzitter en onze algemeen directeur. Zeker als je hulp van de gemeente verwacht.

    Van praktisch alle clubs worden de transfersommen bekent gemaakt, behalve bij VVV. Daarnaast, als je van de maatschappij verwacht, dan mag je die maatschappij eens wat meer inzage geven in hoe je ervoor staat. ook het toegeven van fouten hoort daarbij. Het constant wijzen naar anderen niet.

   2. Daar ben ik het wel met je eens. Maar ik denk dat ze structureel er niet voor kiezen om de constructies niet blood te leggen. En misschien hebben ze wel wat te verbergen.

 12. mats

  De Koel heeft altijd gelijk.
  Van mij zullen jullie ook niets nieuws horen.
  Berden is een ramp voor VVV….al jaaaaaren….
  Mensen doe die kleppen toch eens af.
  VVV. Heeft altijd bestaansrecht!
  Hoeveel bestaansrecht heeft Berden als voorzitter eigenlijk nog. Weg met die man

Leave a Reply