VVV-Venlo

Financiële status VVV-Venlo over seizoen 2021/22

Afgelopen jaar was VVV technisch failliet op 30 juni 2021. Toen is er in het artikel op een zo´n goed mogelijke begrijpelijke taal uitgelegd hoe dit tot stand kwam. Dat gaan we dit jaar ook doen, alleen iets later dan gepland. In het nieuwe jaar staat VVV er iets florissanter voor. Met een eigen vermogen dat op 30 juni 2022 uitkwam op maar liefst €150.000 en een winst van €165.000. Dat is aanzienlijk beter als het jaar ervoor. Toen was het eigen vermogen €390.000 negatief, dus dan ben je technisch failliet. Het verlies in dat seizoen was ook maar liefst meer dan €900.000. Het is dus afgelopen boekjaar een stuk beter gegaan. Dit komt natuurlijk met name door onze voormalige Griekse goalgetter Giakoumakis. Zijn transfer is in de boeken gekomen afgelopen jaar en heeft voornamelijk ervoor gezorgd dat de financiën er een stuk beter voor staan.

De vergelijking tussen afgelopen seizoen en het seizoen daarvoor is natuurlijk wel appels met peren vergelijken. In dat seizoen waren we nog actief in de Eredivisie en speelden we maar liefst één thuiswedstrijd met een gedeelte van de seizoenkaarthouders. Afgelopen seizoen was dit natuurlijk een stuk anders. Toen speelden we voor het eerst sinds jaren weer op het tweede niveau en speelden we slechts een gedeelte van de competitie zonder toeschouwers, een gedeelte met een aangepaste bezettingsgraad en een gedeelte zonder restricties.

Omzet

Logischerwijs is de totale omzet gedaald. Een degradatie pakt natuurlijk desastreus uit voor een club. In het geval van VVV is de omzet van 9 miljoen in de Eredivisie, gedaald naar 5.4 miljoen in de Keuken Kampioen Divisie. Dit is een daling van maar liefst 40%!

Volgens de club waren de wedstrijdbaten €511.000, ten opzichte van het vorige seizoen was dit €117.000 meer. Het is duidelijk dat Corona daar een hele grote invloed op heeft gehad. Wat wedstrijdbaten precies zijn staat niet genoemd in het jaarverslag. Met zekere waarschijnlijkheid is te zeggen dat hier de (seizoen)kaartverkoop, oefenwedstrijden en winstpremie´s van de KNVB Beker inzitten. In het jaarverslag van Ajax worden ook nog vergoedingen voor internationals benoemd.

Het grootste gevolg van Corona valt te zien aan de sponsorgelden. In de tabel hieronder is duidelijk te zien dat deze gelden de afgelopen jaren zijn afgenomen, alleen het verschil van afgelopen jaar en het seizoen ervoor valt nog mee. Ongeveer €300.000 minder werd er aan sponsorgeld ontvangen. Ook dit had natuurlijk alles met corona te maken. Normaal gesproken zou dit met een degradatie fors lager zijn natuurlijk. In vergelijking met de volle Eredivisie jaren is het verschil namelijk ongeveer 1 miljoen.

De mediabaten zijn eigenlijk de enige opbrengsten die stabiel bleven in de Corona periode. Als we kijken naar de afgelopen jaren zien we dat dit in de Eredivisie fors hoger was natuurlijk. Ook hier zit bijna 1 miljoen euro verschil in. Een terugkeer op het hoogste niveau zou dus financieel lucht kunnen geven.

Zie hieronder een tabelletje van de door VVV genoemde baten in het jaarverslag van de afgelopen vier jaar:

 KKDEredivisieEredivisieEredivisie
 2021/222020/212019/202018/19
Food and beverage€ 352.000€ 219.000€ 387.000€ 317.000
Wedstrijdbaten€ 511.000€ 394.000€ 963.000€ 1.024.000
Mediabaten€ 1.373.000€ 2.300.000€ 2.192.000€ 1.915.000
Sponsoring€ 2.208.000€ 2.536.000€ 3.195.000€ 3.430.000
Onbekende opbrengst€ 978.000€ 3.626.000€ 1.514.000€ 2.193.000
Netto omzet€ 5.422.000€ 9.075.000€ 8.251.000€ 8.879.000
Bron: Jaarverslag VVV-Venlo – https://www.vvv-venlo.nl/nl/vvv-venlo/reglementen/reglementen_rapporten

Kosten

Als we kijken naar de kosten zien we dat VVV weinig details hiervan prijs geeft. De steun van de NOW was in totaal €645.000. Wat opvalt aan de kosten, die genoemd staan op de resultaten rekening, is dat deze de afgelopen jaren redelijk gelijk zijn gebleven. Het is natuurlijk logisch dat de verkoopkosten gestegen zijn aangezien er niet veel te verkopen viel met een dicht stadion. Verder ontlopen de meeste kosten elkaar niet zo.

Wat wel direct opvalt is dat de personeelskosten bijna gehalveerd. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de degradatie. Er zal ergens bezuinigd op moeten worden aangezien veel kosten vast liggen en niet veranderen bij een degradatie. Aangezien er veel jonge spelers zijn gehaald met korte contracten en dure krachten zijn vertrokken, zal het salarisbudget van de selectie flink zijn gekrompen.

Verder staan de volgende kosten op de resultaten rekening van VVV over de afgelopen 3 jaar:

KKDEredivisieEredivisieEredivisie
 2021/222020/212019/202018/19
Personeelskosten€ 3.880.000€ 6.541.000€ 6.386.000€ 6.295.000
Verkoopkosten€ 843.000€ 634.000€ 1.024.000€ 1.147.000
Huisvestingskosten€ 505.000€ 485.000€ 462.000€ 434.000
Wedstrijd-trainingskosten€ 655.000€ 617.000€ 672.000€ 678.000
Algemene kosten€ 305.000€ 383.000€ 385.000€ 693.000
Afschrijvingen materiele VA€ 550.000€ 540.000€ 524.000€ 383.000
Lasten€ 6.738.000€ 9.200.000€ 9.453.000€ 9.630.000
Bron: Jaarverslag VVV-Venlo – https://www.vvv-venlo.nl/nl/vvv-venlo/reglementen/reglementen_rapporten

Resultaat vergoedingssommen

Het resultaat van de vergoedingssommen wordt apart benoemd in het jaarverslag en gaat over de resultaten van de transfers. Wat dit precies wilt zeggen blijft een beetje vaag zonder de details. De Venlonaren omschrijven dit als volgt in het verslag: Het resultaat vergoedingssommen bestaat uit het saldo van de aan- en verkoop van spelers en kan jaarlijks sterk fluctueren. Tegenover de afschrijvingskosten op de vergoedingssommen staan de opbrengsten uit transfers onder aftrek van de boekwaarde van verkochte spelers en het saldo van betaalde en ontvangen opleidingsvergoedingen.

Waarschijnlijk worden de aangekochte transfers jaarlijks afgeschreven op basis van contractjaren, dit kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Aangezien er dit seizoen niemand verkocht is en er een aantal spelers zijn gekomen, is de kans groot dat dit positieve resultaat niet meer aanwezig zal zijn komend jaar.

Het resultaat uit vergoedingssommen bedroeg over het seizoen 2021-2022 € 1.616.000 positief. Dit resultaat komt met name voort uit transfers van Georgios Giakoumakis en Evert Linthorst.

In ieder geval is er een flink positief resultaat uit gekomen door met name twee transfers. Als we in ogenschouw nemen dat het resultaat het jaar ervoor €670.000 negatief was, dan is hier wel een vooruitgang op geboekt. Het precieze bedrag voor deze twee transfers kan overigens niet berekend worden. Aangezien er over het afgelopen jaar bijvoorbeeld transfers zijn afgeschreven, wilt dit niet zeggen dat het verschil tussen dit en afgelopen jaar de opbrengsten zijn van de transfers van linthorst en Giakoumakis. Aangezien er in het huidige seizoen enkel Joeri Schrooijen is verkocht, en er een aantal spelers zijn gekomen, is de kans groot dat dit positieve resultaat niet meer aanwezig zal zijn komend jaar.

Balans

Als we kijken naar de balans dan zien we dat er voor €57.000 aan immateriële vaste activa genoemd worden. Uit het jaarverslag van 2017/18 blijkt dat dit gaat om de vergoedingssommen. Kortgezegd is dit dus de boekwaarde van de selectie die op de balans staat. Dat is ongeveer €500.000 lager dan het seizoen in de Eredivisie.

Wat verder opvalt behalve het eigen vermogen, is het verschil tussen de langlopende schulden en de kortlopende schulden. In seizoen 2018/19 was het aandeel van de langlopende schulden in 45% van het totaal. In 2020/21 was dit maar liefst 80% van het totaal. In 2021/22 is dit gedaald naar 75%. Dit gaat dus de goede kant op. Alle drie de seizoenen ging het over een schuld van ongeveer €10 miljoen. De kortlopende schulden zijn helaas wel licht toegenomen. Wat voor schulden dit zijn is niet precies bekend. Het kan ook zijn dat de schuld van de belastingdienst hieronder valt. Marco Bogers heeft zich een aantal jaren geleden tijdens een jaarvergadering laten ontvallen dat de kortlopende schulden enkel uit het spelersfonds bestonden. Enkel bij verkopen van spelers zou dit dan afgelost moeten worden. Of deze vlieger op dit moment nog steeds opgaat is ook niet bekend.

Als we kijken naar het eigen vermogen is dat dit jaar positief, wat een aanzienlijke verbetering is van afgelopen jaar. Wat wel zorgelijke is, is dat slechts 1,5% (!) van de balanswaarde maar eigen vermogen is. Dat is natuurlijk erg weinig. Overigens is dit in vergelijking met de andere drie Limburgse clubs een geweldig resultaat. Alle andere clubs hebben een negatief eigen vermogen en een groot verlies. Overigens spant Fortuna Sittard de kroon met een negatief eigen vermogen van maar liefst meer dan 7 miljoen euro.

Toekomst

Voor de toekomst zegt de directie het volgende: Voor het seizoen 2022-2023 liggen er financieel grote uitdagingen. Vanaf oktober 2022 zal gestart worden met het inlopen van de belastingschuld welke als gevolg van de Corona pandemie is ontstaan. Er wordt voor 2022-2023 ook een forst negatief resultaat verwacht. De liquiditeitspositie is voor het seizoen 2022-2023 wel toereikend.

Conclusie

Financieel gezien is het al jaren pappen en nathouden. In de Corona jaren is het natuurlijk lastig om extra omzet te generen en heb je maar mee om te gaan. Helaas heeft dit weer extra schulden opgeleverd die van invloed zullen zijn op het resultaat van het huidige seizoen. Afgelopen seizoen is in ieder geval het eigen vermogen weer toegenomen tot een positief resultaat en is de schuldenlast iets afgenomen.

Als we verder naar de toekomst kijken is het zicht nogal troebel. Qua selectie is het duidelijk dat er wordt gekeken naar jonge spelers en een jonge staf die doorontwikkeld kan worden om vervolgens hiermee weer transferwaarde te creëren. Dat ziet er in ieder geval uit als beleid met een idee.

Als we kijken naar het stadion en waar de club naar toe wilt is het nogal troebel. Er zijn geen concrete plannen, het oude beleidsplan is weer afgestoft en er wordt ineens weer gesproken over een nieuw stadion. Waar er een jaar of 4 geleden een mooi plan lag om het stadion op te knappen lijkt hier niet eens meer over gesproken te worden en ook niet meer in geïnvesteerd te worden. Op de gevel van de hoofdtribune en de fanshop is er geen verandering meer geweest.

Het beleid rondom het stadion begint steeds meer op een soap te lijken van onze kabinetten onder leiding van Rutte. Veel mooie praatjes over ander leiderschap, over het ondernemen van actie, over dat we nu vooruit moeten en dat we geen tijd meer hebben en dat het toch echt beter moet en zal gaan in de toekomst. Uiteindelijk is dit bij VVV tot nu toe nog precies hetzelfde. Met exact hetzelfde resultaat, geen vooruitgang.

11 Responses

 1. Ievel Knievel

  Opvallend dat de sponsoring in de eredivisiejaren en voor Corona al flink een het teruglopen was. Dan doe je toch iets niet goed als club. Zeker wanneer je gewoon op het hoogste niveau acteert en het daar een aantal seizoenen boven verwachting deed.

  1. Ievel Knievel

   Quote: ” dat er wordt gekeken naar jonge spelers en een jonge staf die doorontwikkeld kan worden om vervolgens hiermee weer transferwaarde te creëren. Dat ziet er in ieder geval uit als beleid met een idee.”

   Als dit weer neerkomt op het jeugdbeleid van Bongaerts dan is dit helemaal geen goed nieuws of een goed idee. De jeugdopleiding presteert zowel in het opleiden van jongens als in prestaties gewoon ondermaats, zeker gelet op de ambities.

   1. Gerardus

    Dat VVV zoekt naar jonge spelers om deze door te ontwikkelen staat volgens mij in het beleidsplan. Met jonge spelers worden niet alleen jeugdspelers bedoeld, maar ook bijvoorbeeld spelers als Venema, Lathouwers, Sedlacek etc.

  2. Grad

   Hoezo vóór corona in de eredivisie de sponsoring flink teruggelopen?
   In 2019/2020 was dit 235.000 en viel voor een deel al in het coronajaar 2020 en is mogelijk te verklaren, dat al een aantal sponsors hun verplichtingen niet meer volledig hebben kunnen nakomen.
   In 2020/2021 was dit nog eens 659.000 en dit viel volledig Coronatijd. Zo opvallend lijkt met dit dan niet.

   1. Ievel Knievel

    Ik denk eerlijk gezegd dat je niet goed kijkt Grad.

    2021/22 2020/21 2019/20 2018/19
    Sponsoring € 2.208.000 € 2.536.000 € 3.195.000 € 3.430.000

    Je ziet al een terugloop tussen seizoen 2018/19 en seizoen 2019/20 van 235.000 euro. Dit terwijl we in 2018/ 2019 onze hoogste eindstand in jaren haalden (de 12e plek).

    Maurice Steijn oogstte net als nu veel lof en respect bij het voetbaljournaille en mocht bij de Studio Voetbals van deze wereld aanschuiven om VVV te vertegenwoordigen. Toen waren we dus eigenlijk het Go Ahead of het NEC van nu.

    Als je van zo’n succesgolf geen gebruik weet te maken en het je ook niet lukt om beleid voor de lange termijn te maken, dan: tja……..

 2. goalkiller

  Zolang vvv zich niet inzet in serieuze nieuwe sponsors binnen te halen blijft het nog jarenlang zo tobben in de luwte. Grote verandering qua beleidsbepalers is hard nodig. Tot dle tijd houden ze elke supporter en sponsor stijf voor de gek.

 3. Ik heb het idee dat het vaak gewoon gemakzucht is. Masita is 13 jaar lang kledingsponsor geweest, ondanks het feit dat ze bijna elk seizoen te laat, of verkeerd, of slecht materiaal leverden. Toch werd het contract elke keer weer gewoon verlengd. Waarschijnlijk is de verkeerde kleur geel van de shirts dit seizoen de druppel geweest om eindelijk voor een ander merk (Craft) te kiezen. Achteraf net op tijd, want 5 maanden later werd bekend dat Masita failliet is.

  Zelfde verhaal met de shirtsponsor. Helemaal niks mis met Seacon, maar ook daar krijg ik na 17 seizoenen de indruk dat ze alleen nog maar op de shirts staan omdat het lekker makkelijk is. Als we met Seacon verlengen hoeven we tenminste niet op zoek naar een andere sponsor. En dat terwijl die andere sponsor misschien wel veel meer wil betalen.

  1. Ievel Knievel

   Ik denk dat je hier een punt aansnijdt Peter.

   We hebben een algemeen directeur (dus ook de zakelijk en commercieel directeur) die, zelfs na 12 jaar directeurschap, gewoon niet weet hoe hij het hier in de regio moet klaarspelen, hoe hij de banden moet aanhalen met de niet voor de hand liggende bedrijven en ook nog steeds niet weet hoe hij goed met de gemeente moet optrekken en de band moet versterken (dat begint al door niet steeds met het vingertje te wijzen bij incidenten, maar vooral de hand in eigen boezen te steken).

   Een algemeen directeur die ook nog steeds niet helemaal weet hoe het werkt in de voetballerij (heb ik het idee; idee zeg ik eerlijk). Geen makkelijke wereld ook, maar toch. Dat betekent dat we veel meer kennis binnen moeten halen als club zijnde. Een bescheiden directeur had zich zelf meermaals in de spiegel aangekeken en niet steeds net gedaan alsof hij zelf het klusje wel kan klaren. Over de innige vriendschappelijke banden (en waarschijnlijk voor ons verborgen zakelijke banden) tussen Marco en de Raad van Commissarissen zullen we het zelfs maar niet hebben. Want dit is EN belangenverstrengeling en amateurisme. Echtpaar van der Valk gaat ons echt niet verder of vooruit helpen, mocht iemand die illusie nog hebben. Waarschijnlijk zitten ze vooral ook in die positie om een eventueel nieuw stadion (mocht het er ooit nog komen) commercieel (voor eigen gewin) te kunnen uitbaten.

   Zeker als je roept dat je het anders wil doen dan anderen in de voetballerij (DAT lijkt me een goede zaak, want ik wil niet dat mijn VVV een speelbal wordt van investeerders, aandeelhouders, hedgefunds, goksyndicaten of arabieren), moet je wel weten hoe het spel werkt, voordat je een andere geheel eigen koers kan uitzetten.

  2. Ievel Knievel

   En dus een Marco die helemaal niet weet hoe hij gesprekken aan moet gaan om sponsorschappen open te breken en te verbeteren, of op zoek te gaan naar nieuw sponsoren, of sponsoren tegen elkaar uit te spelen om de beste deal te krijgen. Jarenlang op je lauweren rusten werkt dan niet. Je moet hier dagelijks mee aan de slag zijn en een strijd voeren.

   Kun je dit zelf niet, dan neem je daar iemand voor aan. Iemand met een bewezen staat van dienst die met EN vòòr bescheiden middelen kan werken.

   1. goalkiller

    Volledig mee eens, er moet een functie/rol accountmanager new business komen. Die is er naar mijn mening niet, of functioneert niet. Een van de taken cold calls houden…

Leave a Reply