VVV-Venlo

Indienen motie krijgt geen meerderheid

Vanavond was de besluitvormende vergadering van de gemeente. Daarin werd onder andere gesproken over de communicatie tussen VVV en de gemeente, maar nog belangrijker: Er werd gesproken over het indienen van een motie over VVV.

Rond 5 uur vanmiddag kregen wij bericht dat er vanavond mogelijkerwijs een motie zou worden ingediend bij de gemeenteraad over eventuele hulp aan VVV-Venlo. De vergadering zou plaats vinden om 19.00 diezelfde avond en dat is ook waarom wij er niet zoveel aandacht aan konden geven als we zelf wilden. Ondanks de late verwittiging was er toch een klein 20-tal VVV-supporters aanwezig bij de vergadering.

De Lokale Democraten en de D66 wilden een motie indienen en normaal gesproken is een besluitvormende vergadering daar het moment voor. Maar deze keer liep het iets anders, want de indieners van deze motie moeten deze motie tijdig aangeven. Deze moet minstens 48 uur van tevoren aangekondigd en verspreid worden aan de raadsvergadering, maar de indieners van de motie waren hier te laat mee. In zulke gevallen wordt er gestemd over het behandelen van de motie en de meerderheid was tegen behandeling. Dit houdt in dat de behandeling verworpen is. Het eerstvolgende moment is eind januari en tijd is op dit moment cruciaal voor VVV-Venlo

Van tevoren waren er verschillende klanken te horen van supporters, maar ook raadsleden over de vergadering. Helaas kwamen ze niet toe aan een stemming met betrekking op de motie, want deze werd niet in behandeling genomen. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de partijen D66 en de Lokale Democraten openlijk een motie wilden indienen, maar wij betreuren het feit dat het te laat werd gecommuniceerd. Daarmee liep je immers het risico dat de motie niet zou worden behandeld in de raad.

Het vreemde van de avond was dat de heer Hay Janssen lid van de PVDA suggereerde over belangenverstrengelingen tussen de Socioclub (Frans Aerts, D66) en de Gemeente Venlo. Dit terwijl de heer Janssen in begin stadium van de oprichting van de Socioclub aan tafel zat om na te denken om VVV-Venlo te helpen. Daarnaast gaf de VVD aan in de voorbereiding van deze raadsvergadering een eigen motie aan te stellen. Ze hebben deze niet doorgedrukt, waarna ze tegen het indienen van de motie waren van D66 en de Lokale Democraten. Hierbij werd uitgelegd dat de gemeente wel degelijk op de hoogte was van de penibele situatie en dat iedereen in de zaal VVV een warm hart toedraagt, maar zij het niet nodig vonden om voor te stemmen aangezien de communicatie niet was zoals die behoort te zijn.

Dit alles laat zien dat het spel rondom de steunvraag van VVV hard gespeeld wordt en het laatste woord is hier nog niet over gesproken.

10 Responses

 1. supportertje

  Dan is eind januari het uur U voor ons als supporter om ons te laten horen. Het zou mooi zijn als de fanclub hier het voortouw in zou nemen om een demonstratie te organiseren pro VVV. Deze zou dan op een ludieke manier ingevuld, moeten worden met als het kan vele duizenden VVV supporters. Startpunt van het VVV stadion en dan op naar de raadsvergadering. Het is wel van belang dat dit goed gecommuniceerd word op de diverse websites. Venlonaren.net, VVV headlines, Fanclub d’n twellefde man, en de socioclub. Maar bovenal dat we het netjes doen en er toestemming voor hebben. Laten zien dat we VVV in ons hart dragen en hebben, en de stad er trots op kan zijn dat ze zo’n voetbalclub hebben met zijn supporters.

  1. Meuske

   Ben helemaal voor als het gaat om met grote getale een statement te maken richting die besluiteloze slapjanussen van de gemeente maar heeft het zin? Hoelang houden ze ons nog aan het lijntje en hoelang laten we ons nog voor de gek houden? Niet wachten tot eind januari maar veel eerder moeten we van ons laten horen en onze onvrede uiten richting die blaaskaken. We moeten echt eens wat doen want de tijd van praten en luisteren is wel voorbij toch? Forza VVV wij moeten verder

  2. We zijn hier druk mee bezig. Maar het is allemaal niet gemakkelijk door de vele berichten en hectiek rondom de situatie. Er zijn korte lijntjes tussen de betrokken partijen en hierdoor gaan we snel om tafel zitten. We hebben gisteren namens de Socio’s, Fanclub en Venlonaren nog kort over gesproken. Ook de SAR is ingelicht en er zullen snel wat dingen gebeuren. Kijk wij kunnen inhoudelijk niets doen tussen VVV-Venlo en de Gemeente maar we kunnen wel onze betrokkenheid en eensgezindheid tonen. Laten zien dat het aan ons hart gaat en dat er wel degelijk iets moet gebeuren. Wij laten onze club niet in de steek en moeten ons laten zien. Maar het belangrijkste vind ik dat er saamhorigheid getoond wordt zoals ik al meerdere keren heb aangegeven losse flodders lossen niks op.

   1. supportertje

    Ik zie een groot geel lint vanaf het stadion over de kaldenkerkerweg naar de binnenstad, gedragen door duizenden mensen in het geelzwart gekleed, omgeven door VVV vlaggen en de oorlogsvlaggen van de fanclub. Begeleidt door trommels die een oorverdovend ritme vooruit sturen naar de raadsvergadering. In de binnenstad is het marktplein gevuld door de mensen en word het lied aangeheven “sta op voor VVV”. Tis maar een hersenspinsel “maar toch”???????????

   2. Als zoiets gaat gebeuren kan dat pas in januari. Gisteren was de laatste vergadering van het jaar 2015. Maar is een idee

   3. supportertje

    Dat is ook de bedoeling. Weet zeker dat we daar het nieuws mee gaan halen. Influiten van bijv. SBS6,L1,omroep Venlo, Limburger, Telegraaf. Maar vooral een datum is belangrijk. En last but not least, de mensen motiveren om te komen. Bekendheid omtrent deze manifestatie moet breed uitgedragen worden en het tijdstip van aanvang moet duidelijk zijn.

   4. Goodie

    Zo iets zo toch supporters trekken, wellicht een idee om zo’n supportersavond hier voor te organiseren dan op een kale maandagavond?

 2. Ben

  Als dit echt waar zou zijn:
  “Hierbij werd uitgelegd dat de gemeente wel degelijk op de hoogte was van de penibele situatie en dat iedereen in de zaal VVV een warm hart toedraagt.”
  Dan, in het kader van waar een wil is, is een weg, zou vanavond geregeld zijn dat er iets gaat gebeuren. Niet dus!
  FORZA VVV!

 3. kenfen

  Dat warme hart waag ik hier wel in twijfel te trekken de vorm is vele male belangrijker dan de inhoud ik walg hiervan maar wat kun je doen? Misschien in samenspraak met vvv een ludieke actie organiseren

Leave a Reply