Lening gemeente Venlo aan VVV nog niet van de baan

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, heeft VVV de lening van 250.000 euro wel daadwerkelijk nodig om tot een oplossing van de financiële problemen te komen. Dat stelt Dagblad de Limburger in de krant van vandaaeg.

VVV zei zelf dat ze niet aan de strenge voorwaarden van de lening kon voldoen, maar geeft nu ook aan dat het wel baat heeft bij diezelfde lening.

Ook is adviesbureau Hypercube nog niet helemaal uit dit plaatje verdwenen. Het adviesbureau stopt defintitief bij het niet doorgaan van de lening omdat het betaald wordt door de gemeente. . Volgens Hypercube proberen zij in een ultieme poging om gemeente Venlo en VVV weer aan tafel te krijgen omtrent die lening. ‘We zitten in de blessuretijd van de blessuretijd’ Aldus Hypercube directeur Nieuwenhuis.

Volgens Hypercube zal de club geïsoleerd raken en zit VVV met de volgende problematiek als de lening niet doorgaat: “De club komt nu jaarlijks vijf ton tekort, maar zal dan toch in zijn begroting geld moeten zien vrij te maken voor het ontwikkelen van een plan voor het nieuwe stadion. Er is geen goed politiek klimaat geschapen voor VVV. En dat terwijl die club uiteindelijk toch weer naar de gemeente moet komen voor die nieuwbouwplannen”

Nieuwenhuis geeft tegenover de krant dat hij hoopt op een goede afloop: “Ik heb de illusie dat het nog goed komt tussen VVV en gemeente Venlo”

30 Responses

  1. Ben

   Wie houdt hier nu eigenlijk wie voor de gek? De gemeente VVV? Hypercube de media? Hypercude de gemeente? Of spelen de media nu deze rol? Die zijn ook eigenlijk bijna dood, toch? We staat vast dat er meerdere partijen een vreemde rol spelen. FORZA VVV!

 1. Godfried

  Het is eigenlijk vrij simpel.

  De Gemeente Venlo speelt (bewust of door onkunde) vuil spel.
  VVV accepteert dit niet, maar is wél degelijk afhankelijk van de Gemeente, zoals elke voetbalclub in Nederland.
  Voor de afgelopen deadline kon VVV terecht bij de achterban. Maar structureel gaat hem dit niet worden natuurlijk. Vandaag dat ze toch wel graag die 250.000 zouden krijgen.

  Overigens klopt het verhaal hierboven niet helemaal. De Gemeente betaalt Hypercube namelijk niet.
  Hypercube wordt betaalt uit de pot die voor VVV bestemt was. Daarom zou VVV ook niet de volledige 250.000 ontvangen, maar dit bedrag minus de kosten voor Hypercube. Een slordige 50.000 euro.

  En dat is precies het probleem. De Gemeente is niet bereid geld uit te geven aan VVV-Venlo.
  Maar geeft wél zonder blikken of blozen geld uit aan een adviesbureau.

  Onwil heet dat. En met iemand die niet wil is het moeilijk tot een compromis komen.

  1. Ievel Knievel

   Hilarisch hoe jij hier iedere keer aan het suggereren bent, allemaal op basis van aannames? Waar baseer jij je op? Tegelijkertijd ben je wel gigantisch aan het aannemen en VVV vrijwel volledig kwijt aan het schelden van enige verantwoordelijkheid in dezen (waarom zouden zij die niet hebben) en de zwarte piet volledig bij de gemeente aan het neerleggen (die daar ook best voor een deel kan liggen), maar neemt niet weg dat je voroal zelf aan het wijzen bent, net als Breden, maar niet aangeeft wat VVV zelf anders moet doen of anders had moeten doen. Dat is geen constructieve werkwijze met het oog op de toekomst waarmee je bovendien je eigen doodvonnis aan het tekenen bent. Precies waar Hypercube naar verwijst. (Overigens snap ik niet waarom VVV geen zaken mag doen met Hypercube, omdat ze uit Amsterdam komen. Misschien zijn zij wel zeer gespecialiseerd in deze materie, hebben ze goede referenties. 50.00 euro hoeft niet veel te zijn voro een dergelijk onderzoek, want wij weten niet met hoeveel mensen ze daar aan het werken zijn, een team mensen krijgt natuurlijk een salaris dat past bij een team mensen. Adviesbureaus zijn niet goedkoop, omdat ze ook expertise leveren die niet in huis is bij een organisatie. Ik snap dat ambtenaren en gemeenteraadsleden tijdens hun opleiding en werkervaring niet in aanmerking zijn gekomen met de bizarre wereld van het moderne geldverslindende betaalde voetbal).

   Laten we eens wachten tot men beiden, gemeente en VVV, openheid van zaken geeft. Er worden hier spelletjes gespeeld en tactiek bedreven, de waarheid wordt gemanipuleerd, misschien wel door beide partijen. Persoonlijk houd ik meer van een open cultuur waarbij je eerlijk zegt hoe het er voor staat. Maar eerlijk is eerlijk, met name VVV heeft dit onder dit bestuur zelden tot nooit gedaan. Je zou dan de pijnlijke conclusie kunnen trekken dat er lijken in de kast zitten, maar ik weet dat dus niet.

   Als een club als VVV een structureel tekort heeft dan ligt aan allerlei oorzaken, maar het lijkt mij niet onmogelijk om te besparen op die 5 ton, dat men dat niet wil doen (vanwege sportieve aspiraties die kennelijk niet bij de begroting passen), dan zegt dat meer over de onwil van VVV, hoe moeilijk dat ook is voor emotionele voetbalsupporter. Iets met tering naar de nering zetten, of hoe gaat dat spreekwoord ook al weer.

   Hier wordt steeds door supporters een vergelijking gemaakt met subisidies die naar cultuur gaan of zouden gaan. Je zou hier best open een debat over kunnen voeren, wanneer dat wel of niet terecht is. Verschil is wel dat de verschillende culturele instanties openheid van zaken geven en iig hun cijfers keurig afstaan en overleggen met de gemeente en altijd de dialoog aangaan met de gemeente, wie er ook zit als wethouder, wat het klinkt gek, maar ook ik eb geen hoge pet op van ons gemeentebestuur. Daarnaast is het een politieke keuze om geld te verdelen, dat zijn keuzes die het bestuur maakt. Daar mag je het best mee oneens zijn als burger, feit is wel dat het bestuur die bevoegdheid heeft om dergelijke keuzes te maken. Daar zijn ze voor gekozen. Ben je het daar niet mee eens, dan moet je bij de politieke partijen zijn die dergelijke keuzes maken; en let wel, min of meer alle partijen in de gemeenteraad staan achter de keuzes van hoe de gelden momenteel verdeeld worden. Ook is het zo dat de culturele sector landelijk gezien gigantisch gekort is de afgelopen jaren, grotendeels terecht en een aanzienlijk kleiner deel uit de subsidiepot krijgt dan iedereen denkt. Daarnaast kan VVV geen aanspraak maken op subsidie, daar dit in strijd is met de Europese regelgeving. Bij VVV heeft men daar weer naast bewust een keuze gemaakt om tegenwoordig als BV door het leven te gaan en geen stichting meer te zijn. Dit is een keus die door dit VVV-bestuur is gemaakt. Maak je de keus om een bedrijf te zijn, dan ben je ook een bedrijf en moet je ook de consequenties hiervan accepteren. Een gemeente moet investeren in zaken die de samenleving ten goede komen, of dit wel of niet naar een stadion moet gaan, is een debat dat wij als burgers moeten voeren. Gaat het wel naar een stadion, dan gaat het niet naar andere zaken die wij als samenleving ook belangrijk vinden. Het nadeel van een stadion is dat het voor weinig andere doeleinden dan voetbal gebruikt kan worden en dat het 1x in e 30/ 40 jaar een forse, miljoeneninvestering vergt. Een stadion bouwen onder de 20 miljoen is nagenoeg niet haalbaar en een stadion is misschien wel binnen 30/ 40 jaar achterhaald en versleten, zelfs met een renovatie halverwege.

   Wat de gemeente zou kunnen doen? Het parkeerterrein aanpakken, commercie toestaan in relatie tot de hoofdactiviteit voetbal, waar VVV inkomsten uit kan verkrijgen. Volgens mij zijn de mogelijkheden van een gemeente ernstig beperkt en kan men bijna niet anders dan een voor de gemeente (regels) vrijwel risicoloze lening te verstrekken. Daarmee bepaalt uiteraard wel de gemeente, in het belang van de burgers, indien het misgaat, de voorwaarden.

   1. Koelie

    Als je niet weet waarom VVV een structureel tekort heeft en waarom ze dat niet meer kunnen oplossen dan heb je de afgelopen 10 jaar onder een steen geleefd. Maarmaarmaar. Verder heb je een punt over de mogelijkheden van de gemeente, maar dan nog hoe kan het zijn dat gemeente Kerkrade wel een hypotheek kan overnemen op het stadion van Roda en in Venlo kan er nog geen 200000 lening vanaf tegen wurgcondities.

   2. Ievel Knievel

    Welke steen, die van het stadion dat er nog niet staat?

    Even een korte samenvatting. VVV gaat in de euforie van de aanstaande promotie en later van het aanstaande kampioenschap alvast achter de schermen met het college van B en W praten over de mogelijkheden van een nieuw stadion. VVV is uit de financiële malaise gekomen en weet dat het een sterkere basis voor de toekomst moet hebben om een stabiele Ere-divisieclub te worden. Hiervoor wil men een nieuw MFC gebruiken als solide basis.

    Er zijn verschillende opties voor een nieuw te bouwen stadion. Het Kazerneterrein heeft de voorkeur van zowel VVV als de gemeente. Ook om de behoefte van een leissurepark, een aantal jaren eerder als plan voor het Kazerneterrein gepresenteerd, nieuw leven in te blazen. Men werkt ook na het behalen van het kampioenschap achter de schermen/ in de achterkamertjes door, samen nog met B en W. Men maakt hier alvast een cruciale fout. Men vergeet vroegtijdig de gemeenteraad, het democratisch gekozen orgaan bij de planvorming te betrekken. Die moeten de plannen met name uit de media vernemen. Ook vergeet men omwonenden bij de besluiten te betrekken en men vergeet goed juridisch onderzoek te doen m.b.t. bestemmingsplannen, omgevingsoverlast, Europese regels e.d.. Dat bewonersbezwaren, archeologische opgravingen de hoge raad plannen kunnen vertragen, frustreren en blokkeren had men, B en W, Kazerne B.V. en VVV van te voren moeten weten, want zo gaat dit tegenwoordig. Zeker bij zo’n megaproject moet je hiervan op de hoogte zijn. Inmiddels is er in Venlo op dit betreffende moment al regelmatig een nieuw raad gekozen en is ook B en W regelmatig van samenstelling verandert.

    VVV vergeet ook wat de toekomstprognose, zoals rond 2006 opgesteld, namelijk regelmatig promoveren en degraderen, dat is namelijk het perspectief tot het nieuwe stadion klaar is, was. Men accepteert na promoties niet meer dat men nog wil degraderen. We spreken dan rond 2011. VVV begint na het succes van Honda te veel zaken te doen met buitenlandse investeerders, laat zijn eigen beleidsplan daarmee los en bouwt, met grote risico’s van dien, op zijn reserves, die op dit moment nog in de plus staan. Deze reserves bestaan ook uit privévermogens en privéinvesteringen. VVV geeft al structureel te veel geld uit en staat onder toezicht van de KNVB. Wordt hier ook meerdere malen op gewezen door de KNVB. VVV baseert zijn begrotingen ook op evt. inkomsten uit de toekomst. dat men daarnaast bestuurlijk en technische rare en wankele beslissingen neemt die veel invloed hebben veel geld kosten, trainerswisselingen, veel wisselingen in spelersgroep, neemt men voor lief, maar met verstandig bestuur heeft dit al weinig meer te maken. VVV mag meerdere keren van geluk spreken niet te degraderen via nacompetitie, maar als het dan toch gebeurd weet men dat men ene probleem heeft. Men kan met de huidige financiële stromen helemaal geen Juup spelen. Ook niet door teruglopende bezoekersaantallen en sponsorinkomsten.

    Op dit moment heeft VVV zelf de stekker uit het nog te ontwikkelen Kazerneplan getrokken. Onder meer, omdat men vindt dat de gemeente in het proces te afwachtend is. Beslissende raadsvergaderingen mbt tot de planvorming over het Kazerneterrein worden keer op keer uitgesteld en het potje ontwikkelkosten stadion is leeg. Men vergeet wel dat zowel de stad Venlo als de provincie al geld vrij gemaakt hebben voor de stand koming stadion en ook al forse investeringen gedaan hebben. Eigenlijk kan men niet meer onder het compleet afblazen van het plan uit. Nu is het ook zo dat de gemeente hoge eisen stelt aan een stadion: geheel af te sluiten ivm lawaai bij evenementen, cradle 2 cradle, duurzaam. Dit zijn echter wel planonderdelen waar VVV bij zijn volle verstand ja tegen heeft gezegd in de achterkamertjes en pas later niet meer aan mee wenste te werken.

    Vanaf dit moment is de relatie tussen VVV en gemeente compleet verziekt. Men wijst naar elkaar en verwijt elkaar het een en ander. OP basis van deze feiten voer ik graag gesprekken, want er is nog nooit iemand geweest die mij met feiten overtuigd heeft van een ander verhaal. Zijn deze feiten er wel, dan wil ik keihard bewijs zijn. Zo niet dan geloof ik deze versie.

    Geloof het of iet, ik ben vanaf kinds af aan VVV-supporter en ook zeer emotioneel betrokken> Ik kan er alleen niet tegen als mensen vanuit emotie hun eigen straatje schoon proberen te vegen en de feiten aan het verdraaien zijn. Geloof me, van de financiele huishouding bij VVV klopt geen ene reet, zegt mijn gevoel althans, en er zitten volgens mij ook enorme lijken in de kast, die men nu hartstochtelijk, is mijn inzcht, probeert te laten verdwijnen. Ik vrees alleen het ergste. Wil VVV overleven dan moet het anders en moet het zich bescheiden, dwz met minder sportieve ambities, gaan opstellen. Berden en Co willen kostte wat kost op een hoog niveau, liefst ere-divisie presteren, maar met het huidige beleid is dat niet mogelijk, dat wil men maar niet onder ogen komen. De wijzers van de klok staan inmiddels al over de 12 uur alleen Berden en Co willen dit niet zien. Dat heeft Hypercube goed geconstateerd. Dat wil helemaal niet zeggen dat de gemeente vrij is van schuld.

   3. Koelie

    Ik ben het niet met je eens. Ik ga hier ook geen essay nog eens neerpennen.
    Nog meer bezuinigen is de doodsteek. Dan ga je terug naar spelersmateriaal en verloederd stadion van rond de eeuwwisseling en voetbal je nog een paar seizoenen onderin met nog minder toeschouwers. Na paar jaar bloed je langzaam dood als je niet al eerder bent gedegradeerd. Zelfs met de huidige prestaties is het blijkbaar lastig om sponsoren en fans te trekken (supporters noem ik ze niet, al die mensen die liever naar PSV, teletekst en BMG kijken). VVV heeft altijd aangegeven dat ze tot een nieuwe accommodatie structureel tekorten zouden hebben. Dus prima van Berden en Co om te richten op eredivisie.
    In de eredivisie was dat nog op te vangen met tv gelden en het Honda geld dat hebben ze jaren lang gebruikt voor onderzoek naar stadion en om de gaten te dichten. Wat je ze inderdaad kan verwijten is dat ze na Honda veel verkeerde keuzes hebben gemaakt op technisch vlak. En ja ook met selectie van Ton Lokhoff hadden we niet hoeven te degraderen.
    Structureel moeten er meer inkomsten in en dat kan alleen met een nieuwe accommodatie en daar zijn we al 20 jaar mee bezig en nog niks opgeschoten dankzij falende ambtenaren, onkundige bestuurders en voetbalhaters in het gemeentebestuur.

   4. Ben

    Een fan schreef eerder:
    De gemeente Venlo acteert reactief i.p.v. pro-actief.
    Jij doet zo ongeveer hetzelfde. Welke behoefte bevredig je hiermee?
    Je belooft al een hele tijd met een voorstel te komen en wij, de gehele achterban van VVV, wacht nog steeds af.
    Nu kom je met een reactie waar niemand toch op zit te wachten, toch?
    Nu, wanneer lom je met je plannen?
    FORZA VVV!

   5. Ievel Knievel

    Het kan best zijn dat de gemeente reactief reageert; daar heeft het zelfs alle schijn van.
    Of er niemand op zit te wachten is een aanname van jou en invulling door jou. Zelfs als er niemand op zit te wachten poneer ik het toch hier. De hele functie van een reactieveld is dat je kunt reageren, waar ik dus ook gebruik van maak.
    Als iedereen er dezelfde mening op na houdt wordt het een saai gebeuren, niet?
    Daarnaast heb ik het volste recht een afwijkende mening te hebben, wat we namelijk gemeen hebben is dat we supporter zijn van een mooie club, VVV en dat we het beste voor hebben met de club. Alleen denk ik dat er met dit bestuur, dit beleid en deze relatie met de gemeente (waar de gemeente ook een rol in speelt; het is ook een wisselwerking) niet veel eer te behalen valt, gelet op de toekomst.

    Ik heb in een eerdere post al aangegeven dat ik in de eerste plaats ene sterfgeval had in de familie, het zou je sieren daar wat respect voor op te brengen; en dat ik de verwikkelingen en ontwikkelingen even af wilde wachten, m.b.t. tot de ideeën die ik heb> ik had gezegd dat ik deze op papier zou zetten en naar Lincoln zou sturen, verwacht geen plan zoals hypercube dat hopelijk nog gaat aanleveren. Verder ben ik niemand nu wat verschuldigd, want ik bepaal zelf en in welk tempo ik iets aan lever. Er gebeurd meer in mijn leven dan VVV. Sorry.

   6. Godfried

    Knievel
    Jij denkt dat ik iets uit mijn duim zuig. Prima, dat moet je zelf weten. Ik hoef me niet voor jou te verantwoorden. Ik weet dat ik betrouwbare informatie heb. Venlo is klein hè. Ons kent ons. Zo moeilijk is dat niet te begrijpen toch?!

   7. Ievel Knievel

    Ik denk helemaal niet dat je iets uit je duim zuigt, wederom een aanname van jou. Ik baseer me alleen liever op officiële berichten. Ik hou van openheid. Ik krijg graag een inkijkje in het hele proces en ik hou niet van roddels en achterklap. Ik hou niet van ons kent ons. Ook dat is mijn goed recht.
    Verder begrijp ik je, ik ben het alleen zelden met je eens. Wederom zo’n mooi recht.

   8. marcel

    enkele quotes heb ook onder deze post die ik wederom niet uitgelezen krijg, maar ga ervanuit dat er veel van hetzelfde instaat.
    ‘gemeente venlo wil VERREGAANDE invloed op het beleid van VVV’
    ‘gemeente venlo wil inspraak in het beleid bij voetbalclub VVV’
    ’transfers zouden gecontroleerd moeten worden door de gemeente venlo’
    ‘vvv moest de gemeente op de hoogte houden van de DAGELIJKSE gang van zaken’

    gelukkig waren het maar aannames wat wij deden…………………….

   9. Ievel Knievel

    Ik heb nergens nog de officiële afspraken of voorwaarden gezien die de gemeente voor VVV heeft opgesteld. Als Hypercube aantoont dat de gemeente fout zit in het hele proces, dan hoor ik dat graag, van Hypercube. Dan is er eindelijk eens iemand die openheid van zaken geeft, daar wacht ik al heel lang op. In mijn beleving heeft alleen de werkwijze en handelswijze van VVV de schijn tegen en van de werk- en handelswijze van de gemeente heb ik gewoonweg, behalve wat er in de openbaarheid komt, dan ook geen ander beeld dan wat ik nu heb. Als Berden iets wil aantonen over hoe de gemeente werkt, laat hem dan ook maar eens met bewijzen naar buiten komen, want het zijn alleen verwijzingen en verdachtmakingen die naar buiten komen. Ik heb nog nooit een bewijs gezien. Als je in je recht staat is het niet moeilijk om aan te tonen.

   10. Ievel Knievel

    Hehe, eindelijk eens wat openheid over de gang van zaken. Moesten we daar nu zo lang op wachten? Zo kunnen we tenminste praten. Dit begint al wat meer op een weergave van de feiten te lijken, al zijn de feiten nog niet helemaal bewezen.

    Dan even over de belangrijkste punten.

    Mocht punt 1 kloppen, rechstreekse invloed op het beleid, dan zeg ik, dat klopt niet. Daarnaast liegt Satijn de gemeenteraad voor, dan is er maar 1 optie: moven. Echter moet de raad hem wegsturen.

    Punt 2: Een accountanceverklaring vind ik dan weer niet meer dan normaal, ook maandelijks niet, zeker niet bij deze forse bedragen en let wel, het betreft hier een lening van gemeenschapsgeld. Er is namelijk een aanzienlijk risico dat het geld nooit terugkomt.

    Punt 3: Ik vind het ook normaal dat de gemeente openheid wil in transferzaken. Er gebeurd er zoveel schimmigs in de voetballerij en van die deals klopt meestal geen kant. Het is geleend geld dat hier eventueel in gestopt wordt, dan wil je ook zien of de investering deugt en of hij solide is, zodat die lening afbetaald kan worden.

    De laatste 2 punten hebben dan weer niks te maken met vergaande bemoeienissen in het voetbalbedrijf.

    Punt 1 is schandalig en Satijn diskwalificeert zich.

   11. Ievel Knievel

    Keuirige reactie van Heerschop/ SP> in filmpje L1

    Precies zoals het is.

   12. Koelie

    Ja Marcel dit is nog strenger dan de bank. Alsof het gaat om lening van 500 miljoen. Verschrikkelijk. EN dan hebben we het nog eens over een structurele oplossing. Als de gemeente hier al moeilijk overdoet wat zal hun houding zijn over het meewerken aan een nieuw stadion. Daar gaan deze voetbalhaters nooit aan meewerken. Laat dat vervolgonderzoek dan maar zitten.

   13. Ievel Knievel

    Als je mijn posts niet wil lezen, moet je er ook niet op reageren. Ik schrijf veel met een hoge-info dichtheid. Als je maar de helft of een kwart lees, ontgaat je wel eens wat qua nuances die ik wel degelijk aanbreng en zul je zien dat ik het allemaal niet zo kwaad bedoel en nog steeds het beste met de club voorheb.

 2. kiekoputspelke

  Tsja, ik lees het artikel en de commentaren van iedereen en dan moet ik concluderen dat ik het niet meer snap.
  Wat ik wel heb, is een ontzettend slecht gevoel en de angst dat VVV toch nog SERIEUS in de problemen zit !!
  De vraag die me nu vooral bezighoudt is dan ook: komt de club er nog wel bovenop ??
  Hoop uiteraard van wel maar kan het helaas nergens meer op baseren en dat is geen fijn gevoel 🙁

 3. piehen

  Beste Level Knievel ,
  Als je het gezonde verstand kan laten werken dan kan je wel vaststellen dat cijfers die de gemeente VVV heeft voorgeschoteld dus niet kloppen met de werkelijkheid.
  250000 euro was afgesproken met 4,5 procent rente , maar bij opstellen van de lening door gemeente rollen er andere cijfers uit, en nog heel zware voorschriften waar niet mee te werken valt . Dit volgens Hypercube ( zie dagblad ) dus , dan lijkt het mij dat de communicatie met VVV door gemeente bijzonder slecht is. , en men wil liever niets regelen er zijn zeker fouten gemaakt door VVV ,maar
  zeer zeker ook door de gemeente die stapelt fout na fout op projecten die handen vol geld kosten.
  Maar het is zeer moeilijk voor een voetbal bedrijf om ieder jaar een sluitende begroting te maken , door minder goede prestatie’s in de loop van het seizoen , maar ook door sponsors en toeschouwers die weg blijven. ( Dus VVV moet wel zorgen voor wat geld op de rekening in de toekomst en goed kijken naar transfer sommen , hier door zij salarissen soms ook aan de hoge kant maar goede spelers
  krijg je niet zomaar , zonder goede spelers blijven toeschouwers en sponsors ook weg)
  Zelfs grote club worden gesteund door gemeenten , zie PSV , Twente , Feyenoord , Heracles noem maar op dit door middel van hulp bij bouw nieuw stadion of grond aan kopen dit is ook bij bedrijven die zich vestigen in een plaats , wat dacht je waarom gemeente Venlo bedrijven aantrekt , zij komen door veel subsidie’s naar Venlo. Hoop alleen dat nu eens eindelijk samenwerking onstaat tussen gemeente en VVV , door middel van Hypercube en de Hr. Satijn zoals hij zegt.

 4. RuiverCity

  Wat ik wel weet is dat deze hele discussie/dit hele gedoe weer veel te lang duurt. Gaat ten koste van imago VVV en de gemeente Venlo. Precies wat Intercube zegt: ‘Nog nooit meegemaakt in een Nederlandse gemeente’. Zo ging het ook met het nieuwe stadion. En dit is zonde van de kostbare tijd want VVV komt geen steek verder en blijft in de marge van het betaalde voetbal hangen……
  Geen woorden maar daden maar daar hebben ze in Venlo nog nooit van gehoord…..

 5. Ben

  Ik lees steeds Satijn dit, Satijn dat, maar is dat geen onzin? Natuurlijk heeft hij zijn invloed, onmiskenbaar. Uiteindelijk is het toch de gemeenteraad die bepaalt? Het blijft raar, het is een komedie, maar wel allemaal ten koste van VVV. Zijn er bij het gemeentebestuur mensen, die graag een plaatsje willen hebben bij het bestuur van VVV? Ik kan er niks van maken. Het wordt wel tijd dat er duidelijkheid komt. Al die fratsen. het moet stoppen. FORZA VVV!

Leave a Reply