Onze visie op het rapport Commissie van Wijzen

Op woensdag 9 december jongstleden kwam na een half jaar het definitieve rapport van de Commissie van Wijzen naar buiten. Deze commissie werd door de gemeenteraad ingesteld na een emotionele oproep van onze Voorzitter Hai Berden, die hierin een dringend beroep deed op financiële steun vanuit de overheid. De commissie kreeg de taak om te onderzoeken of VVV-Venlo maatschappelijke waarde heeft voor de gemeente Venlo en omstreken.

Na bestuderen van het rapport komen we tot een aantal conclusies die we graag met jullie willen delen. In de opdracht omschrijving van de commissie komt direct naar voren dat het bijna onmogelijk is voor gemeentes om bvo’s financieel te steunen. Dit is ook de rode draad door het hele rapport. In het rapport wordt op een aantal punten de vinger op de zere plek gelegd. Er zijn in het verleden wel degelijk fouten gemaakt op het gebied van bestuurlijk beleid, maar ook op het transferbeleid en de visie van de club. Dat onderschrijven wij ook. Naar onze mening moet VVV-Venlo kritisch naar zichzelf kijken als organisatie en naar de toekomstvisie.

Maar wij vinden ook dat er teveel met een vinger wordt gewezen naar onze voorzitter Hai Berden. De voorzitter zou in het rapport teveel petten op hebben. We merken verder in de conclusie dat er geen feiten zijn die deze stelling onderbouwen. Het gaat hier vooral om een mening vanuit de commissie waardoor het lijkt dat ze willen dat Voorzitter Hai Berden af moet treden. Berden heeft volgens het rapport meermaals tonnen privévermogen in de club gestoken en dit laat zien dat onze voorzitter er alles aan wil doen om de club te redden.

Naar onze mening is er ook teveel gebruik gemaakt van andere onderzoeken zonder zelf in te gaan op bepaalde zaken. Zo zijn er nooit mensen van de gemeenteraad zelf of van de commissie een kijkje gaan nemen naar de staat van het stadion. Ook is er nooit gevraagd naar de mening van de burger. Als vertegenwoordigers van de burgers in de gemeente Venlo vinden wij dit teleurstellend en een gemiste kans om een zo volledig mogelijk rapport op te stellen. De rapporten en onderzoeken die zijn gebruikt zijn niet tot nauwelijks terug te vinden. De onderzoeken die we terug kunnen vinden worden in twijfel getrokken. (Zie het artikel Volkskrant waarbij Wethouder van de gemeente Tilburg de conclusies van het rapport in twijfel neemt.)

In meerdere facetten van het onderzoek van de Commissie van Wijzen komen veel meningen en tegenovergestelde conclusies naar boven. Ook zijn een deel van de conclusies door VVV-Venlo zelf opgesteld en worden deze nu in feite tegen de club gebruikt. Daarnaast zijn er een aantal feiten uit verband getrokken naar onze mening. Denk hierbij aan de teruglopende supportersaantallen in het laatste seizoen Eredivisie. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de stichting van SC Telstar. Uit de conclusie kunnen we lezen dat de commissie vindt dat er geen goede communicatie strategie is en deze beter verwerkt kan worden. Echter is hier geen onderbouwing voor of een deskundige die naar de communicatiestrategie van VVV-Venlo of de Maatschappelijke stichting van VVV-Venlo heeft gekeken.

Hierdoor komen we tot de conclusie dat het rapport zoals het nu is opgesteld suggestief is, onvolledig en bepaalde feiten verdraaid zijn. Er zijn een aantal zaken waar de commissie volledig gelijk in heeft en wij zijn de laatste om dat te ontkennen, maar ook een aantal zaken die discutabel zijn, zelfs onjuist. Wij vinden dat er te weinig conclusies getrokken zijn om een gesprek aan te haken. De kloof tussen de gemeente Venlo en de club VVV-Venlo is hierdoor vergroot en het lijkt erop dat deze voorlopig onoverbrugbaar is. Dit is natuurlijk jammer aangezien de club niet alleen een deel is van onze mooie stad Venlo, maar ook tot het cultureel erfgoed behoort.

Wat wij absoluut niet vinden kunnen is het feit dat het rapport niet bij VVV terecht is gekomen en zij zijn niet op de hoogte gesteld van het feit dat het rapport gisteren uit zou komen. Dat is ronduit schandalig en het weergeeft de relatie tussen de gemeente en VVV-Venlo op dit moment.

Wij als supporterswebsite zijn momenteel aan het overleggen met andere supportersgroeperingen waaronder de Fanclub VVV-Venlo en Socioclub VVV-Venlo wat wij als groep kunnen betekenen in deze kwestie. Wij geloven erin dat we ons moeten laten gelden als een gezamenlijke groep. Eenheid en saamhorigheid zijn dingen die je moet uitstralen als supporters van VVV-Venlo. Eenzijdige losse flodders hebben in ons inzien geen tot weinig effect. Als wij ons allemaal verenigen, vormen wij één sterk front achter VVV. Samen kunnen wij veel betekenen, samen maken laten we zien dat VVV springlevend is, WIJ ZIJN VVV.

Wij hopen dan ook snel met de SAR, de Socioclub en VVV-Venlo om tafel te gaan om te kijken wat wij kunnen betekenen voor de club.

Het is nu tijd om ons als supporters te laten horen en zien, te beginnen morgen met de wedstrijd tegen Achilles ’29. Samen met de supporters, de spelers,  de technische staf, het bestuur, de administratieve medewerkers, de directie, de terreinbeheerders en iedereen die op zijn/haar eigen manier verbonden is met VVV, vormen wij één grote VVV-familie! Kom naar het stadion en laat niet alleen de gemeente zien dat onze club leeft. Laat iedereen het weten dat VVV nimmer verloren mag gaan!

Een ding is zeker: The Good Old will never be destroyed!

16 Responses

 1. supportertje

  Ik ben altijd iemand van overleg en praten. Maar wat hier boven geschreven staat, in welke wijze de gemeente communiceert, en vooral dat VVV het rapport niet van te voren ter inzage heeft gekregen, roept voor mij geen vragen op maar demonstratieve gevoelens. Hier word op de man gespeeld. En de club is hiervan de dupe. Het is tijd dat we ons als supporter gaan roeren, en niet alleen vrijdag in het stadion. Ik ben geen type voor een demonstratieve optocht door de stad, en ik houd niet van herrie schoppen. Maar als er nu een demonstratie opgezet word t.b.v. VVV om te laten zien hoe we er over denken, zal ik mij zeker daar bij aansluiten. Dit schijnt de enige manier te zijn om gehoord te worden.

 2. clubman

  Waarom huren we geen archeoloog in die we laten verklaren dat De Koel eigenlijk een mikwe is? Het CDA plaatst er dan zonder blikken of blozen en zonder aanbevelingen van commissies van wijzen een overkapping van 3 miljoen euro overheen.

  Zo makkelijk kunnen dingen geregeld worden met de Venlose politieke orde!

  1. SanktVVV

   Nu wel, Clubman, je zou kunnen zeggen dat Stadion de Kraal weer in volledige ere zou moeten worden hersteld aangezien dit een historisch stadion is waar VVV als voetbal club historie heeft geschreven. Daarnaast zou je kunnen zeggen dat de Koel met haar langste voetbaltrap van Europa een uniek stadion is dat behouden moet worden voor volgende generaties. Anderzijds zie ik het rijk, de gemeente en andere partij-en hier niet in mee gaan.

 3. Ievel Knievel

  Ik voel me na 2 dagen toch geroepen om te reageren.

  Ik zeg niet dat de gemeente per sé meteen met cash over de brug moet komen, maar dit rapport is een rapport van niks. Slecht onderbouwd en een aantal punten spreken zichzelf inderdaad tegen. Daarnaast een eiegen communicatieve blunder om niet met VVV vooraf het een ander vooraf door te spreken en samen met VVV aan tafek het rapport te presenteren, om VVV inderdaad te beschermen, mocht het kloppen wat VVV zegt overigens..

  Maar ik heb het idee dat Hai Berden de supporters net zo hard piepelt. De hele communicatie van VVV vorige week was een tegenaanval vooraf op hetgeen deze week gebeurd en gpubliceerd is. Hai Berden was dus, zij het informeel, wel degelijk op de hoogte van hetgeen er in het rapport stond en heeft waarschijnlijk wel degelijk het rapport van te voren officieues ontvangen. Het was dus tactiek om de gemeente vooraf al aan te vallen; hij wist namelijk al dat ze niet over de brug zouden komen, om zodoende weer de sympathie van de supporters te krijgen. Dit is zonder meer gelukt, gelet op de reacties van verschillende supporters.

  Waarom Hai niet de beste man voor VVV is:

  -Bij het stadionplan op het Kazerneterrein is veel te hoog van de toren geblazen, waadoor supporters de indruk kregen dat dit stadion er wel ging komen, maar VVV/ Berden zijn zeer amateuristisch te werk gegaan. Roepen op basis van mondelinge toezeggingen van een college dat even daarna vertrokken was dat het stadion er wel binnen 3. 4 seizoenen zou staan moet je natuurlijk nooit doen. Zeker gelet op het feit dat giga-bouwprojecten in Nederland altijd vertraagd worden en de kosten altijd de spuigaten uitlopen, zeker gelet op bouwfraude affaires. Daarnaast heeft VVV/ Berden laten blijken geen ballen verstand te hebben van het pleasen van de omgeving van het Kazerneterrein en de ballen verstand te hebben van de rechtsgang in Nederland. Daarnaast heeft Berden de gemeente gepiepeld, door tijdens de trage besprekingen, zich van het ene op het andere moment terug te trekken uit het project. Dit is 1 van de hoofdredenen waarom bij de Gemeente Venlo iedereen klaar is met Berden. Daarnaast zoekt Berden steevast de pers op, voordat zaken officieel gecommuniceerd zijn, waarin hij veel kritiek uit op zijn voornaamste partner om zaken gedaan te krijgen. Dat is nogal dom. Typisch een gevalletje hard zaken doen wat niet werkt in dit speelveld.

  -Berden heeft zelf financieel mismanegement gedaan. Zeker vanaf ’11. Meer uitgeven dan je binnenkrijgt. Gokken. Durfkapitalisme. Het geld zou wel wel vroeg of laat binnekomen. Niet dus en dan gaan piepen, terwijl je zelf de club naar de gallemiezen aan het helpen bent.

  -Bij de stadionrenovatie begin jaren tweeduizend, waar de gemeente overigens wel aan bijgerdragen heeft, naast het bedrijfsleven> laten we niet vergeten dat Berden door de gemeente naar voren geschiven is om de stadioncommissie te leiden, is wel degel;ijk afgesproken dat VVV het onderhoud en beheer van het stadion zou gaan doen, omdat dit ze extra inkomsten zou gaan opleveren. VVV heeft het onderhoud van het stadion nooit seieus genomen en zijn geld, zeker in de goede tijden aan andere zaken uitgegeven, terwijl het beheer van het stadion ook hoort bij het runnen van een BVO. Ik zie nu dat mensen schikken van hoe het stadion erbij ligt, maar zelfs kort na de renovatie zag je de aftakeling van het stadion al gebeuren. Het meest simpele onderhoud is en wordt nooit uitgevoerd. Het is kennelijk te moeilijk om met een emmertje en sopje de stoeltjes tweewekelijk schoon te maken. of om met een tuinslang de tribunes schoon te spuiten. Het basinsonderhoud wordt n et gedaan, waarna de boel niet te redden is.

  -De hele focus is gerciht op ere-divisie spelen en dan/ daarmee het stadion vol krijjgen. Voor een club die constant op en neer jo-jo’d zou het bouwen van een trouwe fanbase en sonsorbase in de jupiler leaugue beter werken. Juist daar moet je stadion vol zijn, zodat je niet te afhankelijk bent van promotie, hetgeen voor een clun als VVV nu eenmaal moeilijk is. In het zoeken naar nieuwe financieële bronnen is VVV nu eenmaal weinig creatief gebleken de laatste jaren.

  -Het blijft merkwaardig dat Berden weigert een van zijn petten op te geven. Wellicht houden zijn zetels andere mensen tegen. Het is geen geheim dat Berden zich omringd heeft door een zijn eigen kliek, die andere mensen, met veel know how, best wel eens tegen zou kunnen houden iets met VVV te gaan doen.

  -Persoonlijk stuiten mij en andere mensen het conastant afgeven op anderen van VVV en Berden erg tegen de borst, zeker aangezien kritiek op zichzelf ontbreekt. Op basis van de laatsdte 5 jaar had Berden de staf bij VVV toch echt moeten vervangen> directie en bestuur, want er is een zooitje van gemaakt. Hoe erg hard Berden zich moet profileren met een Musa deze week vind ik getuigen van een macho staaltje imago opvijzelen, zeker gelet op hoe deze week gelopen is. Dat is geweest Hai, die tijden komen niet snel meer terug, onder meer door je eigen handelen als voorzitter.

  Ik moet wel aantekenen dat de gemeente natuurlijk wel degelijk geld steekt in rare projecten die dubieus te noemen zijn, dus een kleine investring in de Koel was zeker op zijn plaats geweest. Aanbouw Limburgs Museum, Floriade, etc.

  Daarnaast zou het bestemmingsplan van de Koel en omgeving toch echt gewijzigd moeten worden, zodat VVV extra inkomsten kan genereren.

  Ik heb deze week best wel wat zaken op papier gezet, gewoon voor mezelf, waarin je op een hele andere maniert een business case voor een club als VVV maakt, waarin ene veel alternatievere basis voor het voortbestaan van een dergelijke club gelegd wordt. Ik zou dit best met bijvoorbeeld een Lincoln willen delen, maar van de andere kant is het niet slim te veel van dat soort ideetjes nu met te veel mensen te delen. Ik denk namelijk dat Berden en consorten weg moeten voordat ideetjes zoals ik die heb een kans van slagen hebben. Maar ik wil ze best delen met Linocln, als hij ze maar even voor zich houdt.

  Op de een of andere manier kriebelt het bij mij enorm om iets met deze ideetjes te doen, echter ontbreekt het mij natuurlijk aan de ervaring en wellicht ook know how om echt iets voor een BVO te kunnen betekenen.

  Persoonlijk ben ik een erge voorstander van fanbased geleide clubs zoals een FC United of Manchester, Lok Leipzig of KV Mechelen. Ook al spelen sommige van deze clubs op een laag niveau, het zit er wel altijd vol en er hangt veel sfeer. Ik denk dat de toekomst voor VVV misschien beter vanuit zoiets vormgegeven kan worden. resultaten en prestaties ondergeschikt maken aan een grote fanbase en sfeer. Het moderne voetbal is namelijk een geldsmijt-wedstrijd waarin je jezelfs als VVV zijnde niet kan mengen en het is een strijd die je niet gaat winnen.

  1. Beste Level, zoals wij ook ons betoog beginnen VVV-Venlo heeft zeker fouten gemaakt en zeker moeten ze kritisch naar zichzelf kijken(dit wordt ook niet ontkend door de club). Maar wat wij hiermee willen aantonen is dat het onderzoek wat gedaan is wordt aangezien als de waarheid maar dat wij merken dat het eigenlijk een heel slecht onderbouwd rapport is. Daarnaast is er enorm veel genomen om dit plan te schrijven terwijl het eigenlijk nauwelijks diepgang heeft. Er worden feiten verdraaid en er worden veel argumenten aangestipt die op emotie en basis van mening zijn gevormd. Dat is heel jammer omdat er echt iets moet gebeuren aan het stadion. Als het zo doorgaat wordt het stadion afgekeurd en kunnen we onze licentie kwijt raken. Ik denk niet dat dit de bedoeling is. (Ben het overigens niet met alle punten die je aangeeft eens).

   Wat betreft het stadion zijn er wel degelijk onderhoudt gepleegd. Afgelopen zomer is zelfs de hele gevel, de trap vernieuwd en is er meerdere malen met een hogedruk spuit en emmers sopjes over de stoelen gegaan.

   Maar om op je laatste alinea in te gaan. Ook ik ben daar een groot voorstander voor en heb dit overigens al eens besproken met iemand van de club. Al lijkt me dit een enorm lastig verhaal op dit moment. Maar ik ben enorm geïnteresseerd in je ideeën en jouw visie in dit verhaal. Je kan me zeker hierin vertrouwen en openlijk bespreken. Wij zijn niet een groep die met andermans ideeën aan de haal gaan. We hebben ook bronnen die we altijd beschermen en nooit per naam vermelden. Die kriebel die jij voelt heb ik als sinds vorig jaar december, alleen is het moeilijk om alleen zoiets te realiseren en een plan te smeden. Zoals ik tegen iedereen zeg die een goed idee heeft of zijn visie wilt delen je kan me altijd mailen en we kunnen altijd om tafel gaan zitten.

  2. clubman

   Het is zoals Berden zelf al aangaf bij L1 afgelopen woensdag:
   kritiek hebben is makkelijk (vooral achteraf), maar weet jij iemand die morgen het sponsorstokje van Berden overneemt IevelKnievel?
   Zo ja, dan zal Berden die pet direct inleveren. Maar laten we met z’n allen op onze blote knieën hopen dat Berden die sponsorpet niet al gaat afzetten voordat jij met die vervangende sponsor op de proppen komt, want dan kunnen we vanavond na de wedstrijd al de deur van De Koel definitief sluiten.
   En nou niet komen met dooddoeners als Océ / Canon want als die daadwerkelijk hadden willen sponsoren dan zouden ze al véél eerder de weg naar De Koel gevonden hebben.

   Succes!

 4. Ievel Knievel

  Jij komt hier met de dooddoeners. Ik roep al vanaf de succestijd aan dat je met dit beleid op ramkoers zit. Ik werd ttoen weggehoond, oa door jou. Ik kreeg toen slechts bijval van een “de Koel” en een Pavisto. Werkelijk alles wat ik in 2011 al riep (en zelfs eerder op voorlopers van deze Venlonaren.net) is helaas uitgekomen. Zoals ik al vaak heb aangegeven; VVV zou als eerste club in Nederland een radicaal andere koers moeten gaan varen wil het bestaansrecht en een toekomst hebben. Het beleid wat nu al jaren gevoerd wordt bestaat uit rekken en wen langzame dood.

   1. Ievel Knievel

    Tegen Clubman natuurlijk.

    In tegenstelling tot wat hij zo nu en dan roept vind jouw visie op VVV en de ranzaken altijd erg genuanceerd en goed beschouwend. Ik ga van het weekend mijn ideetjes wat helderder uitwerken en je kan een mail van mij tegemoet zien Lncoln! 😀

  1. clubman

   Ja, jij hebt alles in 2011 al zien aankomen én gelijk gekregen. Ik zou mijn naam veranderen in Jomanda en een blauwe jurk gaan dragen als ik jou was.

   Maar ondertussen hoor ik weer alleen maar kritiek en geen oplossingen van je. Berden moet weg vind je. Heb je al een alternatieve sponsor gevonden die het financiële gat dat er dan achterblijft gaat opvullen?
   Je adviseert “dat VVV als eerste club in NL een radicaal andere koers moet gaan varen” maar hoe ziet die koers er dan precies uit? Licht eens een tipje van de sluier van je zorgvuldig uitgewerkte maar tot dusver streng geheim gebleven masterplan.

   1. Ievel Knievel

    Ok, gaan we mij nu belachelijk maken? Way to go Clubman.

    Ik roep het echt al jaren en dat weet je. Misschien had je wat minder hard Berden moeten verdedigen en meer moeten lezen wat ik schreef. Dan had je al uit mijn posts kunnen opmaken in welke rcihting ik zit te denken. Helaas hoefde ik geen Jomanda te zijn om te voorspellen wat nu is uitegkomen. Ik zat er niet ver naast iig in ’11 en zelfs in de jaren daarvoor. Zonder me op de borst te kloppen overigens, want de situatie nu doet me erg veel pijn. Waarom? Omdat ik erg veel sympathie heb voor VVV.

    In welke richting ik zit te denken: Nogmaals dus:

    -Fan-based-club worden. Het nadeel is dat je dan dus wel je verachtingen flink moet bijstellen. Je moet je in mijn ogen niet richting op het bereiken van de ere-divisie als basis, maar je richten op het topper-/subtopper-schap in de juup. Daar moet je een groeere fanbase creëren. Dat is mogelijk, itt wat veel mensen deneken. Je moet ook een grotere sponsorbase creëren daar, ook dat is mogelijk. Kom ik bij het volgende punt.

    -Je sponsors moet je veel meer zoeken in de nieuwe creatieve sectoren van onze economie, ook ver buiten de grenzen van het Venlose. Daar moet je zelf actief achteraan als club zijnde. Ze komen niet vanzelf,. Jij moet ze iets te bieden hebben als club zijnde. In deze tijden moet je bijna altijd een maatschappelijke schakel maken tussen een sponsor en een goe doel, anders werkt het niet. Times have changed.

    -Iets doen met mensen in of afkomstig uit Venlo, die op orthodxe wijze veel bereikt hebben, nationaal als internationaal, maar desonanks erg beschieden zijn gebleven en erg hard blijven werkn. En nee, ik denk niet aan macho ondernemertjes als Berden nee. Te denken valt aan mensen binnen de muziek en film wereld. Al is het maar om inspirererend advies in te winnen. Is daar al ooit iets mee gebuerd? Nee. Waarom niet? Kennelijk lukt deze mensen veel, heel veel.Kan erg aanstekelijk werken.

    _De connecties om evenementen of muziekevenementen in een de Koel, zelfs aan aftandse Koel te organiseren zijn aanwezig in Venlo. Wordt daar gebruik van gemaakt? Nee. Mojo hoort daar niet bij overigens. Je kan goede inkomstenverdelingen maken, zeker in een zomerseizoen.

    En nee, ik been geen vermogende man die zomaar tonnen in een club kamn steken. Sorry daarvoor, maar als ik dat zou zijn zou ik daarmee juist VVV op een dood spoor zetten. En nee, ik run geen groot bedrijf dat kan of wil sponosren. En ja, Hai doet dat nu. Je ooit afgevraagd of VVV daadwerkjelijk dood zou bloeden zonder zijn steun of dat er juist veel meer mogelijkheden ontstaan. Nee? Ik wel. Een die toekomst is niet per sé minder rooskleurig. Of ik de waarheid in pacht heb of VVV kan redden? Ik heb geen idee. Het enige dat ik zie en dat doet verdomd veel pijn, is dat VVV de afgelopen jaren enorm is afgegeleden, naar een situatie die vergelijkbaar is met die in de late jaren negentig. Of het nu beter of slechter is? ik heb geen idee. Had het beter gekund? Ja!

    Zoals ik al eerder aangaf. Ik zou graag op de een of andere manier helpen. Verwacht geen wonderen van mij. Als er met mij meerdere mensen zijn die willen helpen kunnen we ver komen en een club runnen vanuit de supporters. Daar ligt de toekomst. Anders zijn we een club aan een infuus waar je miljoenen in kan blijven pompen, maar we worden niet bter. Waarom niet? Omdat er altijd wel een andere club, stad sponor is, diein een andere club meer geld kan pompen.

    Kan je bij een club die minder presteert, maar waar het spel en de sfeer leuk is plezier hebben? Ja> kijk maar naar een FC United of Manchster. Moet je dus per sé mee willen doen op ere-divisie niveau? Nee! Daar ligt de toekomst van VVV.

    Dan krijg je in ieder geval niet van de voorzitter in december pas te horen dat de KNVB misschien wel 31 december de liocentie wil intrekken. Daar hebben we in de zomer, na het doen van een aantal transfers, namelijk niets over gehoord. Dat is pas je publiek voorliegen. Ik zou wel eens willen weten waarom we dat nu pas te horen krijgen. Dat is je fanbase bedonderen in mijn ogen en dat kun je diegene die dat doet kwalijk nemen. Precies wat ik doe. Mag ik? Als jarenlang supporter? iemand die geld uitgeeft aan de club? Of mag ik dan geen kritiek hebben op iets wat pijn doet vanaf de zijlijn? Mocht er iets zinnigs in mijn ideetjes te vinden zijn, dan zul je dat misschien ooit wel via Lincoln te horen of te lezen krijgen. Anders niet. Zo simpel is het.

   2. Ik ben wel benieuwd. Fan based club mooi en jaar geleden mooie docu hierover gezien. In Engeland in lagere divisies bijna niet meer weg te denken steeds meer clubs doen het. Hier denk ik voorlopig ondenkbaar maar laat je vooral niet tegenhouden met schijven.

 5. Venske

  Misschien kunnen de panelleden die nu vertellen wat er allemaal verkeerd is gegaan in het verleden (oh hoe makkelijk) nu dan eens precies aangeven wat er nu moet gaan gebeuren. Bv oké Berden weg. En dan???

  PS. Wat ben ik nu nog steeds blij dat we Honda en Musa en Yoshida in de Koel hebben zien spelen….Ik ben Berden c.s nog steeds dankbaar.

 6. Goodie

  Een paar dagen geleden zag ik een tweet van Satijn dat hij Berden en co een uitnodiging had gestuurd. Ik weet niet wanneer deze is of waarover het gaat, maar VVV moet deze kand met beide handen aangrijpen.

Leave a Reply