SAR vergadering 25 januari 2016

Afgelopen maandagavond stond de Supporters Advies Raad op het programma. Onder leiding van Voorzitter Hai Berden en Algemeen Directeur Marco Bogers werden een aantal supportersgroeperingen die de supporters vertegenwoordigen, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen de club.

Aangezien het een hectische tijd is geweest en er ongelooflijk veel is gebeurd sinds de vorige SAR vergadering. Werden de supportersgroepen bijgepraat over het proces van de gemeente Venlo wat ons allen bekend is. De Gemeente Venlo heeft geanticipeerd op de noodoproep van VVV-Venlo. Waarop een commissie van “Wijze Mannen” is ontstaan. Deze commissie die in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft gedaan werd verdeeld ontvangen. Daar zijn dingen over gezegd waar vooral de slechte communicatie werd uitgelicht. Maar nu is het niet meer de tijd van achteruit kijken, maar juist de tijd om samen te kijken naar een betere toekomst voor onze club.

Nu zijn we een aantal weken verder en staan we weer positief tegenover de toekomst. De club is zeer tevreden over het aanstellen van het onafhankelijk bedrijf Hybercube. Het gespecialiseerde bedrijf kan in zeer korte tijd de situatie van VVV-Venlo in kaart brengen. Begin februari zal Hybercube de resultaten van een Economische Potentieel onderzoek openbaar maken. Daarbij is een deel al bekend geworden, namelijk dat VVV-Venlo geen levensvatbaarheid heeft in het huidige Stadion de Koel. De club is blij dat wat zij al jaren roepen bevestigd wordt door Hybercube en dat zij dit kunnen onderbouwen met cijfers.

Van belang is natuurlijk vanavond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering wordt gestemd of de lening van 250.000,- euro wordt goedgekeurd. Iedereen hoopt van harte dat het goed wordt gekeurd zodat er naar een volgende fase gekeken kan worden. VVV-Venlo zegt daarbij wel dat dit een korte termijn oplossing is. Op de lange termijn moeten er meer dingen gebeuren om VVV structureel financieel op veilige basis te brengen.

VVV-Venlo heeft nog altijd helaas te maken met een terugloop van supporters en sponsoren die zich binden aan de club. Vanuit de supportersgroepen kwam dan ook de relevante vraag of er niet teveel is gesaneerd in de personeelskosten om het relatiebeheer tussen sponsoren en club te verbeteren. Hierop kwam als antwoord dat VVV moest saneren vanwege de KNVB eisen. Maar dat er gekeken wordt op commercieel vlak hoe de relatie tussen club en sponsoren verbeterd kan worden. Hierbij is ook het introduceren van potentiële sponsoren vanuit huidige sponsoren belangrijk. De Young Business Club is hier een geweldig voorbeeld van. Wat startte als een kleine club wordt wekelijks groter.

Na de financiële status van onze club werden de supporters initiatieven besproken. Het zijn natuurlijk roerige tijden geweest en iedereen wil graag de club helpen waar het kan. Daarbij zijn er ontzettend veel plannen ingediend door verschillende supporters. Daar is de club uiteraard blij mee, al moet er gekeken worden welke plannen gerealiseerd kunnen worden. Een van de punten van de avond was dat het supporterscollectief hun idee ging pitchen aan de SAR leden en het bestuur en management van VVV. Helaas kunnen we nog niet inhoudelijk ingaan op het plan vanwege dat het plan nog in de conceptfase zit.

De club en de SAR leden hebben het plan zeer positief ontvangen en zien graag dat dit plan wordt uitgewerkt. Er waren uiteraard wat op en aanmerkingen die zullen verwerkt worden in de definitieve uitwerking. De volgende stappen worden de komende week gemaakt en we hopen dan ook zo snel mogelijk jullie op de hoogte te stellen met wat wij zien als een oplossing namens de supporters.

De volgende SAR vergaderig staat gepland op maandag 7 maart.

2 Responses

  1. Louis van Gaal

    Wellicht ook eens een goed idee samen met VVV te kijken hoe we/men de jeugd (groepen) weer terug in het stadion kam krijgen ( hoort ook buj de toekomst visie … In mijn tijd gingen we met onze groep vrienden naar de Koel en daarna naar stad). Wordt hier ergens aandacht aan besteed ? Hoe maken we het voor de jeugd aantrekkelijk en interessant om naar het stadion te komen en een seizoenkaart kopen ( What’s in it for them..? )

    1. Goed dat je het aanstipt dit is een puntje die ik niet beschreven heb ik de SAR vergadering maar hier is wel uitvoerig over gesproken. VVV-Venlo is nadrukkelijk bezig om de jeugd aan de club te binden. Dus er wordt aangewerkt.

Leave a Reply