Statement KNVB: “Focus op verantwoord uitspelen competities”

Gaan we nu wel of niet dit seizoen uitspelen? Misschien geen vraag die prioriteit heeft in de samenleving op dit moment, maar is zeker een belangrijke vraag voor VVV-Venlo en haar supporters. Niemand kan zekerheid geven, maar de KNVB kwam gisteren wel met het volgende statement:

“In het overleg tussen de clubs van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en andere betrokkenen bij het betaald voetbal, zoals overheden, vakbonden en supportersplatformen, is vandaag het volgende besproken. Zolang er binnen de geschetste kaders nog mogelijkheden zijn voor het kunnen uitspelen van de competities in het betaald voetbal, zullen die mogelijkheden onderzocht blijven worden. De haalbaarheid wordt daarbij in eerste plaats bepaald door de visie en voorschriften van RIVM en overheid; we gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en dus ook nu.

Het uitgangspunt was vandaag om solidariteit te zoeken in het voetbal, de wil om samen oplossingen te zoeken, de wens om één front in het voetbal te vormen. Immers, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor clubs, spelers, scheidsrechters, trainers, voor gezinnen van medewerkers die bij onze clubs werken, voor onze supporters. Kortom: hoe gaan we hier, net zoals in andere segmenten van de samenleving, proberen met zo min mogelijk schade voor het hele betaald voetbal uitkomen.

Met elkaar, alle clubs, CED, ECV en KNVB, hebben we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 34 clubs door deze crisis heen te helpen. Saamhorigheid en solidariteit is wat ons bindt. Hoe komen we door deze crisis heen? Door voorlopig de focus te houden op het uitspelen van de competitie; scenario 2. Daarvoor zijn we afhankelijk van de adviezen van overheid en RIVM en de internationale afspraken die hierin gemaakt worden. Hierbij moet gedacht worden aan aspecten als weer kunnen trainen, van individueel naar groepstraining, weer gaan spelen, het verlengen van spelerscontracten en meer.

We hebben op nadrukkelijk verzoek van de clubs wél al duiding gegeven aan hoe het er uit zou kunnen zien indien RIVM en overheid Nederland groen licht geven om weer bepaalde activiteiten op te pakken. Die toelichting gaat nu uit van het uitspelen van de competities in de maanden juni en juli, met een start op 19 juni. Pas in de week van 24 april, wanneer het duidelijk is wat de nieuwe adviezen zijn van het RIVM en ook van de UEFA, kan er meer duidelijkheid gegeven worden.

Scenario 3, stopzetten van de competities en de bijbehorende gevolgen daarvan, is nog niet uitgewerkt omdat de noodzakelijke feiten en omstandigheden niet bekend zijn.

Er staan nog veel zaken open, vanwege externe factoren, omstandigheden en voorwaarden vanuit overheid, de UEFA en FIFA. Op die ontwikkelingen zal zo snel mogelijk geanticipeerd worden. Dat zullen we doen in samenspraak met de mensen en instanties met wie we vandaag in goed overleg waren. En ook dan zal de focus gericht zijn op het uitspelen van de competities. Al beseffen we terdege dat dat een lastige opgave wordt.”

1 Response

Leave a Reply