VVV-Venlo technisch failliet

Het jaarverslag van de club staat op de site en daar zijn wij eens ingedoken. Om maar direct met de deur in huis te vallen: Technisch gezien is VVV failliet. VVV heeft op dit moment een negatief eigen vermogen van 390.000 euro. Kort gezegd wilt dit zeggen dat de schulden hoger zijn als de waarde van bezittingen. Om het nog wat duidelijker te maken, mochten morgen de schuldeisers hun geld terug eisen, dan kan de Koelclub dit niet meer betalen en zal de club failliet gaan. Gelukkig gaat dit niet zo snel en zolang de club kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen hoeft dit geen enkel probleem zijn. Belangrijk om te vermelden is dat Giakoumakis verkocht is in seizoen 2021/22, zijn transfer is dus niet opgenomen in de jaarrekening. In het jaarverslag wordt ook expliciet door de directie en de RVC benoemd dat de continuïteit hierdoor niet in gevaar komt.

VVV-Venlo heeft een verlies geleden van €921.000 over het coronaseizoen 2020/21. Dit verlies komt grotendeels natuurlijk door Corona en de consequenties van lege stadions. Dat valt heel goed te zien aan de opbrengsten, de opbrengsten worden in de jaarrekening baten genoemd.

Baten

Volgens de club waren de wedstrijdbaten €394.000, ten opzichte van het laatste volledige seizoen met bezoekers was dit een verschil van €630.000 minder. In dat jaar was het totaal aan het wedstrijdbaten €1.024.000. Wat wedstrijdbaten precies zijn staat niet genoemd in het jaarverslag. Met zekere waarschijnlijkheid is te zeggen dat hier de (seizoens)kaartverkoop, oefenwedstrijden en winstpremie´s van de KNVB Beker inzitten. In het jaarverslag van Ajax worden ook nog vergoedingen voor internationals benoemd.

Het grootste gevolg van Corona valt te zien aan de sponsorgelden. In het laatste volledige seizoen met publiek, in 2018/19, werd maar liefst €3.43 miljoen genoteerd aan sponsorgelden. In het afgebroken seizoen 2019/20 viel al een iets lager bedrag te noteren, toen ging het om €3.19 miljoen. In het afgelopen seizoen is dit maar liefst tot €2.53 miljoen gedaald. Dat is een daling van maar liefst €900.000 ten opzichte van het laatste volledige seizoen met publiek. Een daling waar de club natuurlijk niets aan kan doen.

Er was wel een stijging te zien in de mediabaten ten opzichte van het seizoen daarvoor van maar liefst €108.000 doordat VVV gestegen was in de Eredivisie tv ranking. De totale omzet was €9.075 miljoen. Zie hieronder de bekend gemaakte details van de door VVV genoemde baten in het jaarverslag van de afgelopen drie jaar:

 2020/212019/202018/19
Food and beverage €     219.000 €     387.000 €      317.000
Wedstrijdbaten €     394.000 €     963.000 €   1.024.000
Mediabaten € 2.300.000 € 2.192.000 €   1.915.000
Sponsoring € 2.536.000 € 3.195.000 €   3.430.000
Onbekende opbrengst € 3.626.000 € 1.514.000 €   2.193.000
Netto omzet € 9.075.000 € 8.251.000 €   8.879.000
Bron: Jaarverslag VVV-Venlo – https://www.vvv-venlo.nl/nl/vvv-venlo/reglementen/reglementen_rapporten

Kosten

Als we kijken naar de kosten zien we dat de Venlosche directie weinig details hiervan prijs geeft. De steun van de NOW en TVL zijn in totaal €1.2 miljoen. Daarnaast wordt het resultaat transfersommen aangeduid als een negatief resultaat van €670.000.

Wat dit precies wilt zeggen blijft een beetje vaag zonder de details. De Venlonaren omschrijven dit als volgt in het verslag: Het resultaat vergoedingssommen bestaat uit het saldo van de aan- en verkoop van spelers en kan jaarlijks sterk fluctueren. Tegenover de afschrijvingskosten op de vergoedingssommen staan de opbrengsten uit transfers onder aftrek van de boekwaarde van verkochte spelers en het saldo van betaalde en ontvangen opleidingsvergoedingen.

Waarschijnlijk worden de aangekochte transfers jaarlijks afgeschreven op basis van contractjaren, dit kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Aangezien Giakoumakis verkocht is voor enkele miljoen is de kans groot dat over het nieuwe jaar een positief resultaat geboekt gaat worden.

Feit is wel dat natuurlijk een negatief resultaat niet goed is. VVV verwachtte dan ook in dit jaar nog een uitgaande transfer te realiseren, aangezien Da Graca verkocht is aan Sirius is dit al gerealiseerd. Verder zaten hier ook nog de kosten en opbrengsten van opleidingsvergoedingen in, makelaarskosten en kosten van de zaakwaarnemers. De details hierover zijn niet bekend gemaakt en deze maken de Venlonaren doorgaans ook nooit bekend.

Wat opvalt aan de kosten die genoemd staan op de resultaten rekening is dat deze de afgelopen jaren zijn afgenomen. Het is natuurlijk logisch dat de verkoopkosten gedaald zijn aangezien er niet veel te verkopen viel met een dicht stadion. Verder ontlopen de meeste kosten elkaar niet zo over de afgelopen jaren. Wat wel direct opvalt is dat de personeelskosten gestegen zijn met €250.000 over de afgelopen jaren. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het afkopen van contracten van de trainers, de uitbreiding van de selectie en het aannemen van scouts, performance coaches en andere werknemers.

Verder staan de volgende kosten op de resultaten rekening van VVV over de afgelopen 3 jaar:

 2020/212019/202018/19
Personeelskosten € 6.541.000 €   6.386.000 €   6.295.000
Verkoopkosten €     634.000 €   1.024.000 €   1.147.000
Huisvestingskosten €     485.000 €       462.000 €       434.000
Wedstrijd-trainingskosten €     617.000 €       672.000 €       678.000
Algemene kosten €     383.000 €       385.000 €       693.000
Afschrijvingen materiele VA €     540.000 €       524.000 €       383.000
Lasten € 9.200.000 €   9.453.000 €   9.630.000
Bron: Jaarverslag VVV-Venlo – https://www.vvv-venlo.nl/nl/vvv-venlo/reglementen/reglementen_rapporten

Balans

Als we kijken naar de balans dan zien we dat er voor €535.000 aan immateriele vaste activa genoemd worden. Uit het jaarverslag van 2017/18 blijkt dat dit gaat om de vergoedingssommen. Kortgezegd is dit dus de boekwaarde van de selectie die op de balans staat. Ondanks het negatieve resultaat is dit toch bijna €400.000 meer dan het seizoen daarvoor. Dit bevat de boekwaarde van onder andere Giakoumakis en Da Graca en eventuele andere aangekochte spelers.

Wat verder opvalt behalve het eigen vermogen, is het verschil tussen de langlopende schulden en de kortlopende schulden. In seizoen 2018/19 was het aandeel van de langlopende schulden in 45% van het totaal. In 2020/21 was dit maar liefst 80% van het totaal. Beide seizoenen ging het over een schuld van ongeveer €10 miljoen. Dit is wel positief te noemen aangezien kortlopende schulden gevaarlijker zijn en de club eerder in gevaar brengen dan de langlopende schulden. Wat voor schulden dit zijn is niet precies bekend. Marco Bogers heeft zich een aantal jaren geleden tijdens een jaarvergadering laten ontvallen dat de kortlopende schulden enkel uit het spelersfonds bestonden. Enkel bij verkopen van spelers zou dit dan afgelost moeten worden. Of deze vlieger op dit moment nog steeds opgaat is ook niet bekend.

Toekomst

Wat de directie en trainer tot op heden nooit daadwerkelijk naar buiten toe hebben gecommuniceerd, blijkt er toch wel een doelstelling te zijn. Deze wordt als volgt uitgesproken: VVV-Venlo is het aan haar stand (sportief en financieel) verplicht om de play-offs te behalen die kansen biedt voor promotie.

Daarnaast is er voor dit seizoen maar liefst €4 miljoen minder begroot aan omzet. Deze zal dus dalen tot €5 miljoen. De kosten worden verwacht op €7.3 miljoen en het nettoresultaat bedraagt naar verwachting €0.8 miljoen. Het kan zijn dat door enkele fiscale trucjes en door transfers het verlies kleiner maakt dan het op het eerste oog lijkt. Bijvoorbeeld door de transfer van Giakoumakis.

Het volgende zegt de club in het jaarverslag zelf over haar toekomst:

De directie en raad van commissaren van VVV is zich bewust van de negatieve eigen vermogenspositie en de uitdagingen voor het seizoen 21/22. In het seizoen 21/22 is reeds Giakoumakis verkocht en verwachten we voor 30 juni 2022 nog een transfer te realiseren. Mocht een transfer niet gerealiseerd worden is de liquiditeit van de club op korte termijn toch gewaarborgd. VVV gaat ook nog steeds op zoek naar uitbreiding van het aandelenkapitaal.

Met de verwachte transfers en uitbreiding van het aandelenkapitaal ziet VVV de toekomst met vertrouwen tegemoet en is er binnen de directie en RVC vertrouwen in de continuïteit van de organisatie. Door de degradatie komt VVV-Venlo financieel in lastig vaarwater en noopt dit de club om flink de tering naar de nering te zetten. De gevolgen van degradatie in een seizoen zonder het spelen met publiek zijn erg groot. Het zal daarom in vele opzichten een uitdagend voetbaljaar worden. Een jaar waarin er veel aandacht zal zijn voor de structuur van de club, efficiëncy-maatregelen en tegelijkertijd voor een strategisch toekomstplan dat de club stappen voorwaarts moet brengen en perspectief moet geven voor de lange termijn.

Conclusie

De club heeft plannen klaar liggen om een faillissement uit te sluiten. Dat kan als positief gezien worden. Dit willen ze doen door middel van een uitbreiding van het aandelenkapitaal en door middel van transfers.

Er zal echter wel iets moeten gaan veranderen. Door enkel op deze manier een positief resultaat te halen is natuurlijk niet voor eeuwig mogelijk. Zoals ook te lezen is heeft de club het Limianz gebouw gekocht en deze verhuurd voor maar liefst 10 jaar, dat is natuurlijk een investering die zich waarschijnlijk terug gaat betalen en laat zien dat de club ook zoekt naar andere inkomsten. De club is bezig met een toekomstplan en aan de huidige selectie hebben we al gezien dat de focus ligt op talenten en deze doorverkopen. Aangezien de spelers uit de jeugdopleiding goedkoper zijn dan spelers van buitenaf, zouden deze onze redding kunnen zijn als ze een transfer maken. Daarnaast heeft het stadion hoe dan ook een grondige renovatie nodig om aan meer inkomsten te kunnen genereren in de toekomst. Helaas is dit gestokt bij het upgraden van de voorgevel en is het geld van aandeelhouders waarschijnlijk in de Corona tekorten gestoken om niet eerder kopje onder te gaan.

Makkelijk is het allemaal niet en we zullen ons bewust moeten zijn van de huidige situatie. Corona heeft er flink in gehakt, en de degradatie zal dat net zo hard gaan doen. Veel spelers zullen er niet zo maar aangetrokken kunnen worden, de jeugd zal het vooral moeten gaan doen. Dat bagger veld blijft voorlopig nog wel even, even als het (heerlijke) verouderde stadion.  Daarnaast kan Corona weer roet in het eten gooien en de situatie nog penibeler maken dan deze al is.

De trap umhoeg zal wederom gevonden moeten worden en ditmaal ook echt beklommen moeten worden!

37 Responses

  1. DeOtjes

   Dat zullen er niet veel zijn. Maar negatief eigen vermogen en 10 miljoen aan uitstaande leningen vind ik nogal veel Daar staat natuurlijk tegenover dat de opbrengsten ook beduidend lager uitvallen. Maar als je als VVV en positief resultaat had geschreven van 5 ton zou je nog 20 jaar bezig zijn om schuldenvrij te geraken En dat is ronduit lang.

   Nu heb je dit jaar ook te maken met verminderde inkomsten door de degradatie en wederom coronaregels en dat valt gewoon tegen.

   Dat je dus spelers gaat opleiden en verkopen is een prima middels om extra gelden binnen te halen. Maar de must om spelers te verkopen zorgt voor een mindere onderhandelingspositie. Op dit moment zie ik in de selectie weinig echte kwaliteit. van Rooijen zou op korte termijn door kunnen groeien en Johansson wellicht ook. Roemer op middellange termijn.

   Misschien onze nieuwe AZ speler ook nog waar een optie op zit maar ook dan praat je over middellange termijn.

   Gelukkig hebben zijn de opbrengsten van Giakomakis nog niet verwerkt en die van de Grace en Post ook niet maar dat zal geen vetpot zijn. Dus we komen dit jaar ook wel door. Maar ik sta op dit moment niet vooraan in de polonaise.

 1. supportertje

  Denk dat de conclusie van het jaarrapport hopelijk vele ogen opent over de financiële situatie van VVV, en dat het een balanceer act is geworden om VVV in leven te houden. Wij als supporters kunnen wel van alles willen en zeggen hoe het allemaal anders moet, maar dat de financiële situatie duidelijk maakt dat er niet meer in zit. De versterkingen die aangetrokken zijn, zijn dan ook respectabel te noemen, en brengt gelukkig iets van vreugde terug in het spel van VVV voor de supporters en sponsoren.

  Nu is het afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen, en we hoger op de KKD ladder kunnen komen, en de play-offs kunnen bereiken wat in ieder geval wat extra geld oplevert voor VVV. Duidelijk is dat er wat moet gaan gebeuren om VVV overeind te houden, maar alles heeft te maken met geld. Er moet geld binnen gaan komen, er moet meer vertrouwen komen om nieuwe sponsoren aan te trekken, die langdurig bereid zijn om geld te steken in VVV. Daarmee niet de sponsoren te kort doen die al jarenlang geld op tafel leggen om VVV overeind te houden.

  Vaak word er gepraat over een nieuw stadion, maar laten we nu eerst eens zorgen dat het oude stadion opgeknapt word, en vol komt te zitten, met een eventuele uitbreiding naar 10.000 tot 12.500 plaatsen. Dat voor een aantal jaren consolideren, en in de tussentijd plannen maken voor een nieuw stadion. Ruimte genoeg voor een nieuw stadion op de weilanden voor het stadion, met daarbij genoeg parkeerplaatsen te realiseren, die tevens op andere drukke dagen gebruikt kunnen worden om te parkeren voor bezoekers van Venlo. Daarbij op deze dagen bussen laten rijden richting centrum.

  Indien het nieuwe stadion gerealiseerd zou zijn, kan het oude complex dienen voor training, of andere sportieve doeleinden. Maar het nieuwe stadion zou echt verbonden moeten blijven aan Venlo, ergens in de middle of no where is geen optie. Ook kan men de grond verkopen voor huizenbouw wat in deze en komende tijd zeer lucratief zou zijn voor VVV, gezien het huidige stadion en omliggende grond in eigendom zijn van VVV.

  Maar wat is er eigenlijk terecht gekomen van de plannen die men had om aandelen uit te geven van VVV. We weten dat er een aantal grote aandeelhouders waren die 125.000 euro in VVV hebben gestoken, echter grootschalig is dit niet van de grond gekomen. Maar ook waren er ideeën om aandelen voor supporters uit te geven. Wat is daar mee gebeurt, wie heeft dit opgepakt, en waarom horen wij hier niets meer over.

  Supporters zouden hier misschien ook iets in willen of kunnen betekenen om VVV te behouden voor Venlo. Op dit moment is er veel goodwill onder de supporters en de sfeer tijdens de wedstrijden is geweldig, en heeft nieuw elan gekregen. Tijd dat het bestuur van VVV ook deze mogelijkheden gaat bekijken om zo ook een bodem te leggen voor VVV. Er zijn genoeg VVV supporters die willen bijdragen om de zaak overeind te houden. Echter dan moet men hier ook serieus werk van maken, en deze mensen iets moeten bieden.

  Men zou kunnen denken aan een jaarlijkse extra bijdragen, variërend van 50 tot 100 euro, of meer. Deze verenigen in een soort van socioclub. Daarbij ook denkend aan bijvoorbeeld de kleine bedrijven en middenstand. Deze ook een eigen tribune te geven waarbij deze mensen ook een eigen plek hebben, en een eigen bar met vertier voor, tijdens, en na de wedstrijd.
  Ook zou VVV aandelen uit kunnen geven waarbij men deze weer uitbetaald als er echt winst word behaald. Een soort van renteloze lening, waarbij men aangeeft dat deze weer terug betaald gaat worden als dit mogelijk is. Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden, maar men moet dit wel willen.

  Zo maar wat hersenspinsels, maar daar begint het vaak bij. Er moeten mensen zijn die hierin het voortouw willen nemen, en bekijken wat we kunnen realiseren. Want zo verder gaan is ook geen optie, als VVV een stabiele club wil worden. Bij velen zit VVV in het hart, en hebben zij er echt wel wat voor over om het bestaan van VVV te waarborgen, maar dan moet er wel wat gebeuren om de mensen zo ver te krijgen.

  1. Koelie

   Of het wordt fors bezuinigen ( de helft ) naar een begroting op niveau van MVV, FC Eindhoven. Dat betekent wel dat je je ambities definitief in de ijskast kunt zetten.

  2. Leonardus

   Dit is echt de schuld van Marco Bogers. Wat een puinhoop maakt die man ervan. Ongelooflijk dit.

   Ieder bedrijf, ja VVV is ook een bedrijf, moet zorgen voor inkomsten om de uitgaven te kunnen dekken. En inkomsten daar is toch de directie voor verantwoordelijk. Een directeur moet een visie hebben, een stip op de horizon, kansen creëren en benutten. Maar die kwaliteit is niet aanwezig op den berg.

   Het is een zooitje amateurs daar in de bedrijfsvoering.

   Zorg nou maar eens voor meer inkomsten. Wees creatief en zoek naar mogelijkheden, oplossingen en verzilver die.

   Maar zonder fatsoenlijke directie is het niks en wordt het niks.

   Moven Bogers en snel.

   1. DeOtjes

    Dat de cijfers minder goed zijn dan sommigen hadden verwacht ben ik wel met je eens.

    Maar als je een seizoen hebt gedraaid met een negatief resultaat van 4 ton is er geen man overboord. Met wat consumpties , losse ticket verkoop en verkoop van items kom je redelijk snel aan dat bedrag en kun je stellen dat VVV al met al toch een redelijk jaar heeft gedraaid.
    Als je verkoop van Giakomakis ook nog zou opnemen heeft VVV zelfs winst kunnen draaien. Maar dit komt in de boeken van dit jaar dat, met het aantal gederfde inkomsten, ook een pittig jaar zal worden.

    Voor mij zijn de grootste zorgen de schulden en hoe je daar vanaf komt cq denkt te komen. Maar ze hebben nog wat jaren om voor een goed plan te zorgen. Eerst zien te stabiliseren daarna groeien.

   2. kuebke

    Volledig met je eens Leonardus.
    Ik heb al vaker gezegd dat Marco z.s.m. weg moet omdat hij er een groot zooitje van maakt maar niemand gelooft mij.
    Nu komt het maar weer naar boven.

   3. supportertje

    Soms schrijf je goede stukjes en kan ik daar mee eens zijn, echter verval je te vaak in herhalingen v.w.b. mensen die voor VVV aan het werk zijn. Veel is afhankelijk van sponsoren in de voetballerij, en een goede bedrijfsvoering. Echter om nu los te gaan op diegenen die daar mee bezig zijn, weten we onderhand wel. Nu eens constructief, wat kun jij doen om VVV op weg te helpen. Ik als supporter ben vandaag bezig geweest om bij diverse bedrijven VVV Venlo onder de aandacht te brengen. Of het resultaat oplevert weet ik niet, maar niet geschoten is altijd mis.

    Verder ben ik het eens met Distortion dat als je het werkelijk beter kan, je dit maar eens bij VVV moet laten zien of aankaarten. Het hakken op Bogers en div. anderen levert alleen maar negatieve energie op. Natuurlijk mag je kritisch zijn, en dat ben ik ook, maar ik uit dat wel op de Berg, en krijg daar altijd netjes antwoord op. Commercieel gezien is het de afgelopen jaren knudde geweest voor iedereen. Ook VVV heeft daar veel last van, mede doordat er ook minder sponsorgeld binnen is gekomen.

    En dan de kreet, zorg eerst maar eens voor meer inkomen, wees zelf ook eens creatief en zoek naar mogelijkheden, en oplossingen. Daar kunnen wij als supporters ook aan meewerken. Probeer zelf ook eens iets te regelen of te doen wat in het voordeel van VVV werkt. En als je het gevoel hebt dat je het beter kunt, meld je dan bij de RVC met je plannen en financiële markten die jij denkt te kunnen aanboren. Daar zijn we dan allemaal mee geholpen.

    En nee, ik ben geen moraalridder, of dat ik vind dat je deze kritiek niet mag uiten. Ik vind zo wie zo dat een ieder alles mag zeggen zo lang het niet kwetsend is, of haatdragend of anders. Net zoals dit mijn mening is, en hoe ik er over denk.

   4. Grad

    Leonardus opvallend, dat je niet reageert als er op sportief gebied ’n keer wat positiefs te melden zoals de derby tegen MVV.

  1. Leonardus

   Nou, de cijfers zeggen genoeg zou ik zeggen.
   Moet je eens bij een bedrijf presteren lig je er binnen de kortste keren uit.
   Alleen als het bij VVV gebeurt is het prima.

   1. Ievel Knievel

    @ Leonagwattus

    Wat een negatieve onzin poneer je hier toch steeds weer. Je mag best oprechte kritiek op Bogers of pak’m beet Valkx hebben, maar dan moet die kritiek wel hout snijden. Dat doet die bij jou zelden. Zoals deze.

    De verliezen bij VVV zijn bijna volledig te wijten aan maatregelen omtrent Covid, want minder inkomsten. Mening bedrijf in het bedrijfsleven (neem het gemiddelde) die met noodgedwongen (want opgelegd vanuit de overheid) inkomstenderving van doen hebben staat er vele malen beroerder voor dan VVV op dit moment.. Echt vele malen beroerder en heeft ook echt gemiddeld genomen meer schuld uitstaan.

    Ook deze opmerking van je slaat dus weer als een tang op een varken en voedt alleen meer onnodig negatieve energie rondom VVV. Precies waar trollen op uit zijn. Kortom, je bent gewoon een trol. Niks meer en niks minder.

 2. goalkiller

  Wat een waardeloze reacties hier van een paar hobby supporters. Als men objectief kijkt dan is het een bestuurlijk en financiële wanboel. De rvc en het orakel van herten moeten zich kapot schamen….

 3. Depor

  Dit bericht wordt wel erg negatief gebracht zeg. Is maar net hoe je het brengt. Paniek om niks hier bij de beheerders. Ga lekker achter je club staan en kom niet met dit soort negativisme!

 4. Oelie op zuid

  Voor sommigen is het moeilijk te begrijpen, dat als een deel van je inkomsten wegvalt door de coronamaatregelen, dat dit direct een negatieve invloed heeft op je bedrijfsresultaat. Om dan weer af te geven op de directie van VVV, zegt iets over hun bedoelingen. Gewoon supporter worden van Roda en je account beeindigen bij Venlonaren.🤣

  1. Las net op de site van VI dat zowel VVV als ook Roda Willem Janssen hadden gebeld toen hij op de bank bij FC Utrecht terecht kwam of hij daar zijn carriere wilde afsluiten. Hij wilde zelf begrijpelijk, maar helaas niet meer verkassen uit Utrecht…

 5. Grad

  Gerardus, ik weet niet wat de bedoeling/insteek is geweest om deze kop te hanteren. Het geeft wel aanleiding tot het creëren van een negatieve stemming/sfeer. Zeker omdat tot nu toe ook de sportieve prestaties minder zijn dan menigeen had verwacht.
  Financieel technisch heb je gelijk, maar praktisch zal het niet ten uitvoer worden gebracht.
  Ik denk, dat we ons pas zorgen hoeven te maken als dit de komende jaren structueel wordt. Bovendien kun je je afvragen hoe reëel is dit en kun je niet spreken van een momentopname. Het seizoen 20/21 is een volledig coronajaar geweest met alleen extra kosten en minder inkomsten. Ook het bedrijfsleven lijdt onder deze coronacrisis en waardoor men minder aan sponsoring doet, of stopt en het heel moeilijk is om nieuwe sponsors te werven.
  En nog dit, persoonlijk denk ik als je de cijfers van het seizoen 20/21 van andere clubs in de KKD naast elkaar zou leggen, er nog maar weinig-, of geen clubs zijn die positieve cijfers kunnen publiceren.

  1. Gerardus

   Hoi Grad,

   Ik snap dat de kop een negatieve lading geeft, echter zoals jezelf aangeeft is het een feit. Er is bewust over nagedacht om tot deze kop te komen, op deze manier is het wel direct duidelijk voor iedereen om te zien waar VVV financieel staat, niet bepaald goed dus. Er was namelijk de laatste tijd vaak de roep geweest voor versterkingen en ervaren spelers die gehaald moesten worden om het op sportief gebied te verbeteren. Daarnaast wordt vrij vaak aangehaald dat het stadion verbetert moet gaan worden, wat natuurlijk klopt, maar dit is dus niet zo simpel als het lijkt.

   De nuance in het stukje wordt natuurlijk ook gemaakt dat het door corona natuurlijk lastig is om extra inkomsten te genereren. Het probleem en het lastige is dan ook dat dit weldegelijk iets structureels is. De laatste jaren is er vrij vaak verlies geleden. In 2017-2018 is het laatste boekjaar geweest met een positief resultaat, toen ging het om 15.000, dus een klein positief resultaat. Natuurlijk zijn afgelopen twee jaren niet te vergelijken met normale seizoenen, maar het is hoe dan ook gebeurd en er zal hiervoor een structurele oplossing voor verzonnen moeten worden wil de club blijven voortbestaan en voldoende toekomstperspectief te hebben. Natuurlijk zorgt de transfer van Giakoumakis voor lucht en moeten er nog aandelen uitgegeven worden, dus er is niet direct iets aan de hand en de mogelijkheid om te investeren in de toekomst, maar met de huidige cijfers zal dat toch echt zorgvuldig gedaan moeten worden. Natuurlijk hebben andere KKD clubs zoals Roda of Emmen net zo goed last van, die zullen natuurlijk ook niet zulke geweldige resultaten neerleggen.

 6. supportertje

  Wat mij vandaag meer trof, is het feit dat dit Jos zijn laatste trainingspost is. Mochten ze promoveren dan gaat hij ook niet mee. Vrienden van mij wezen mij vandaag op het artikel in de Limburger. Eeuwig zonde dat dit zo is, maar dit heeft hij ook bekend gemaakt bij VVV.

 7. kuebke

  Ik weet nog wel een nieuwe algemeen directeur i.p.v. Bogers die deze club uit een bodemloze put kan trekken.
  Toon Gerbrands stopt aan het eind van het seizoen bij P.S.V
  Zeker weten dat we daar een goede en betere aan hebben dan Bogers.

 8. Hodcark

  And no, I don t have PCOS. doxycycline alcohol Although 3 weeks does not allow for a sufficient time for the assessment of improvement in semen parameters after a treatment, our goal was to demonstrate that there was not a detrimental impact on semen parameters, which a 3- week interval is adequate for to demonstrate.

Leave a Reply