VVV-Venlo wijzigt organisatiestructuur

Vanavond kregen een groot deel van de medewerkers en vrijwilligers binnen VVV-Venlo een mail met het volgende Breaking News:

Beste medewerker en vrijwilliger,

Bijgevoegd vindt u een toelichting op datgene wat zojuist besproken is in Seacon Stadion – De Koel -.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Indien er nog vragen zijn zien wij die graag tegenmoet.

Namens het bestuur van VVV-venlo,

Hai Berden Voorzitter

Namens directie van VVV-Venlo

Marco Bogers

Algemene en commerciele zaken

 

Venlo, 14 november 2011

Beste medewerker/vrijwilliger,

De structuur binnen VVV-Venlo wordt per 1 januari 2012 gewijzigd. Het is een wijziging die noodzakelijk is om een professionaliseringsslag te maken. En bovendien is de huidige, sinds jaren bestaande structuur, door de veranderende omstandigheden niet meer goed passend.

In de nieuwe opzet wordt het voetbalbedrijf VVV-Venlo een BV met een tweehoofdige statutaire directie, die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken. Het beleid wordt bepaald door een nieuw te vormen bestuur van de Stichting VVV-Venlo, dat tevens toezicht op de uitvoering houdt. Dit bestuur wordt daarbij ondersteund door een adviesraad.

De voornaamste wijzigingen bestaan uit het aantrekken van Hans Soentjens als algemeen directeur en het benoemen van Marco Bogers tot commercieel directeur. Daarnaast is het bestuur, in vergelijking tot de huidige situatie,  terug gebracht van vijf naar drie personen. Dit laatste is mogelijk doordat het bestuur in de nieuwe situatie ook meer op afstand zal gaan functioneren.

De Verenigingsraad is, in goed onderling overleg, opgehouden te bestaan. In plaats daarvan wordt nu, namens de achterban, een Adviesraad samengesteld. Deze raad gaat het stichtingsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Hiermee wordt de betrokkenheid van de achterban bij de voetbalorganisatie vergroot.

In vergelijking tot de huidige situatie is de functie van directeur voetbalzaken niet meer ingevuld; in de nieuwe structuur wordt deze opgenomen in een nieuw samen te stellen technisch platform. Daarin zal een groot aantal taken worden vervuld door een nog aan te stellen technisch manager. In goed overleg met de huidige technisch directeur Mario Captein is besloten diens in 2012 aflopende contract niet te verlengen. Mario Captein zal zich tot de einddatum van zijn contract voor de club blijven inzetten.

Concreet ziet het geheel er per 1 januari 2012 als volgt uit:

Bestuur van de Stichting VVV-Venlo

Hai Berden (voorzitter)

Roel Wienen (penningmeester)

Ger Bindels (secretaris)

Directie van VVV-Venlo BV

Hans Soentjens (algemeen directeur)

Marco Bogers (commercieel directeur)

Leave a Reply